Θέσεις εργασίας και στα ΕΛΤΑ Κεφαλληνίας

ΕΛΤΑ

ΕΛΤΑ

Θέσεις εργασίας για τους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας, προκηρύσσουν τα ΕΛΤΑ.

Οι προσλήψεις του προσωπικού  θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων [(12) Δ. Ε. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (28) Δ. Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (1) Δ. Ε. Οδηγό χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (2) Υ.Ε. Διαμετακομιστές χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, (11) Δ.Ε. Διανομείς χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4)μηνών πλήρους απασχόλησης και (2) Δ.Ε. Οδηγοί χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4)μηνών πλήρους απασχόλησης], για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, των Ταχυδρομικών Καταστημάτων των ΕΛΤΑ Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. των Νομών Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας

Η προθεσμία αιτήσεων ξεκινάει 08-09-2012 και λήγει 17-09-2012.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην κάτωθι Διεύθυνση: ΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε. – Περ/κή Δ/νση Δυτικής Ελλάδας, Ζαϊμη 23, Τ.Κ. 261 10 – ΠΑΤΡΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 56 / 2012)

(Τηλ. επικοινωνίας: 2610- 274378, αρμόδιος: Βασίλειος Θούας)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team