Το Πολυτεχνείο ζει μέσα από τους αγώνες του σήμερα

Στιγμιότυπο από την είσοδο του Τανκ στο Πολυτεχνείο

Στιγμιότυπο από την είσοδο του Τανκ στο Πολυτεχνείο (Πηγή φωτογραφίας: Associated Press)

Η εξέγερση του 1973 ενάντια στην αμερικανοκίνητη Χούντα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα αγωνιστικής συλλογικής δράσης.

Η γενιά του Πολυτεχνείου είναι οι χιλιάδες ανώνυμοι που δεν εξαργύρωσαν τους αγώνες τους με μεταπολιτευτικά ανταλλάγματα αλλά έδωσαν το αίμα τους για Ψωμί- Παιδεία- Ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη και απελευθέρωση.

Αιτήματα που θα παραμένουν επίκαιρα όσο θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Περισσότερα επίκαιρα, σήμερα, από ποτέ.

Για αυτό πρέπει να κρατήσουμε ζωντανά τα εξεγερσιακά μηνύματα του Πολυτεχνείου.

Γιατί το Πολυτεχνείο ζει  μέσα από τους αγώνες του σήμερα.

email