Τροποποίηση Ωρών Λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Εκ των προτέρωνευχαριστούμε για την κατανόηση.

Η εκπαίδευση του προσωπικού άπτεται άμεσα στην βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς του πολίτες και στην προσπάθεια του Δήμου να πιστοποιηθούν οι ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Λόγω εκπαίδευσης του προσωπικού, η εξυπηρέτηση πολιτών την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013 από τις παρακάτω υπηρεσίες θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π. 

  • Το Κ.Ε.Π. Αργοστολίου  θα λειτουργήσει από 14.00 έως 20.00,
  • Το Κ.Ε.Π. Παλικής θα λειτουργήσει από 7.30-15.00
  • Τα  Κ.Ε.Π. στις λοιπές Δημοτικές Ενότητες θα παραμείνουν κλειστά.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Στην Έδρα του Δήμου στο Αργοστόλι οι υπάλληλοι  θα εξυπηρετούν έκτακτες ανάγκες  του Τμήματος για δύο ώρες, 07.00-09.00 το πρωί.

Στις Δημοτικές Ενότητες: Παλικής, Ερίσου, Ομαλών, Σάμης, Πυλαρέων, Ελειού-Πρόνων και Λειβαθούς: 7.00-8.00  το πρωί.  

 Ειδικά για τα Ληξιαρχεία:

Α. Θα εξυπηρετούν επείγουσες ανάγκες των πολιτών που έχουν σχέση με το Πληροφοριακό Σύστημα Ληξιαρχικών Πράξεων (ΠΛΣ),  απαρέγκλιτα με τον τρόπο που εξυπηρετούν τις λειτουργίες του ΠΛΣ τις  αργίες και τα Σαββατοκύριακα, όπως ρητά προβλέπεται τούτο από τις κείμενες διατάξεις. Επιπλέον οι Ληξίαρχοι θα παρευρίσκονται στο χώρο εργασίας προς εξυπηρέτηση του κοινού ομοίως από ώρες 7.00-8.00 π.μ.   

Β. Τα Ληξιαρχεία Αργοστολίου και Παλικής θα  λειτουργήσουν κανονικά.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στην Έδρα του Δήμου στο Αργοστόλι (Ξενία) το τμήμα θα λειτουργήσει τις ώρες 07.00 έως 09.00 το πρωί.

email