Ξεκινά η κατασκευή Τεμένους στον Βοτανικό

Ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα

Ανέγερση τζαμιού στην Αθήνα

Με την έγκριση διάθεσης πίστωσης 946.000 ευρώ για τη δημοπράτηση (με ανοικτή διαδικασία), ξεκινούν οι ενέργειες για την κατασκευή Τεμένους, με μετασκευή υφιστάμενου κτιρίου, στην περιοχή του Βοτανικού.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννη.

Η χωροθέτηση του Τεμένους στον Βοτανικό έγινε με τον νόμο 4014/2011 με τον οποίο καθορίστηκε η εγκατάσταση και η κατασκευή Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραιτήτων κτιρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.), σε τμήμα δημοσίου ακινήτου μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής υφιστάμενων κτιρίων.

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Κτιριακών εγκαταστάσεων (ΕΥΔΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου.

με πληροφορίες ΑΠΕ

email