Αλλάζει η συμμετοχή στα φάρμακα – Ανατροπές για τους ασφαλισμένους

φάρμακα

Φάρμακα

Από την τσέπη τους θα πρέπει να πληρώνουν πλέον ακόμη και οι ασθενείς χρόνιων παθήσεων τα φάρμακα που δεν απευθύνονται αποκλειστικά στο νόσημά τους έστω κι αν καταπολεμούν συμπτώματα που σχετίζονται με αυτό. Επίσης ορίζεται συμμετοχή 10% σε σκευάσματα που επίσης αφορούν χρόνια νοσήματα. Διαβάστε όλο το νέο κατάλογο της συμμετοχής των ασφαλισμένων.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη νέα τροποποιημένη κοινή υπουργική απόφαση:

Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή, καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής:

Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:

Νόσο του Parkinson και δυστονίες

Άποιο διαβήτη

Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια

Μυασθένεια

Φυματίωση

Κληρονομικό αγγειοοίδημα

Συγγενή ιχθύαση

Νόσο του WILSON

Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II

Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις

Αγγειοπάθεια BURGER

Άνοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot

Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:

1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών

2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι

3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα καταθλιπτικά)

4. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικρο−δρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανο−κυτταρική αναιμία

5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία − θρομβοπενική πορφύρα

6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία

7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)

8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)

9. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)

10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C

11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)

12. Γλυκογονίαση − γλυκόγονίαση τύπου IB

13. Νόσο Gaucher

14. Έλλειψη ορνιθο−καρβαμυλο−τρανσφεράση

15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4

16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση

17. Νόσο Niemann−Pick τύπου C

18. Υπερφαινυλαλανιναιμία

19. Σκλήρυνση κατά πλάκας

Επισημαίνεται ότι η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή αφορά αποκλειστικά και αυστηρά μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν τη θεραπεία και αντιμετώπιση των αντίστοιχων ως ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα.

Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα.

Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για φάρμακα που χορηγούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.

email
Πηγή άρθρου: newpost.gr