Νέα δεδομένα στη δημόσια υγεία με γιατρό κατ’ οίκον

Γιατρός

Γιατρός

Στην ενοποίηση των δομών σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προχωράει το υπουργείο Υγείας. Οι υπηρεσίες αυτής της βαθμίδας θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ενώ θα περιλαμβάνουν κατ’ οίκον φροντίδα για όλους την έχουν ανάγκη, καθώς και ενίσχυση του θεσμού του οικογενειακού γιατρού.

Οι παραπάνω προτάσεις κατατέθηκαν στον υπουργό Υγείας από την “Επιστημονική Επιτροπή για την Υποστήριξη της Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας”.

Η συγκεκριμένη πρόταση κατατέθηκε σύμφωνα με το Βήμα, την Παρασκευή, στον Άδωνι Γεωργιάδη και αναμένεται να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα υπουργείου και να τεθεί σε δημόσιο διάλογο.

Επικεφαλής της επιτροπής, που κατέθεσε την πρόταση είναι ο καθηγητής Κυριάκος Σουλιώτης. Η προταση αφορά στη “διαμόρφωση ενός ενιαίου, δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την υπαγωγή όλων των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας [Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία ΕΣΥ, μονάδες ΕΟΠΥΥ, δομές Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά.] σε ένα φορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εποπτεία, τη λειτουργία και τη χρηματοδότησή τους”.

Η εποπτεία και ο σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη και τους ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες υπό ασφαλιστική κάλυψη, μέσω συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ.

Ανάμεσα στις βασικές αρχές του νέου συστήματος θα είναι η 24ωρη λειτουργία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Η επιτροπή προτείνει η γιατροί να είναι πλήρους απασχόλησης χωρίς τη δυνατότητα να εργάζονται και ως ιδιώτες.

Ανάμεσα στις προτάσεις είναι η εισαγωγή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού ως δικαίωμα, κάτι που είχε συζητηθεί και κατά το παρελθόν χωρίς όμως να ευδοκιμήσει η συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Οικογενειακοί γιατροί θα αναλαμβάνουν οι εργαζόμενοι του ενιαίου δημόσιου πλέγματος υπηρεσιών ΠΦΥ όσο και συμβεβλημένοι ιδιώτες με ειδικότητες Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής ενώ, στο πλαίσιο της διαχείρισης ασθενών με χρόνια νοσήματα, ρόλο οικογενειακού γιατρού μπορεί να αναλαμβάνει και ιατρός άλλης ειδικότητας, έπειτα από επιλογή του ασθενή.

Κάτι τέτοιο πρακτικά σημαίνει ότι οποιοσδήποτε ασθενής χρήζει κατ’ οίκον φροντίδας, θα εκτιμάται αρχικά η κατάστασή του, ενώ στη συνέχεια θα καταρτίζεται ατομικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τον τύπο και τη συχνότητα φροντίδας και τους επαγγελματίες που την αναλαμβάνουν. Η ομάδα θα συνεδριάζει σε τακτά διαστήματα για επανεκτίμηση των αναγκών και αναθεώρηση του σχεδίου φροντίδας των ασθενών.

Τέλος, με σημείο αναφοράς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, προτείνεται να ξεκινήσει άμεσα η συγκρότηση ενός ατομικού αρχείου υγείας. Στη συνέχεια, αυτό θα ενσωματωθεί στην κάρτα υγείας και θα διασυνδέεται με τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Η σχετική πρωτοβουλία πρέπει να αναληφθεί από κοινού από τον ΕΟΠΥΥ και τις ΥΠΕ.

email
Πηγή άρθρου: news.gr