Σωματική τιμωρία: Έχει αρνητικές μακροπρόθεσμες παρενέργειες στα παιδιά

Σωματική τιμωρία παιδιών

Σωματική τιμωρία παιδιών

Σύμφωνα με διεθνή μελέτη, τα άτομα που όταν ήταν παιδιά είχαν πέσει θύματα βίαιης συμπεριφοράς είναι πιθανότερο να εμφανίζουν κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές προσωπικότητας στη ζωή τους.

Αναλυτικότερα, ερευνητές υποστηρίζουν πως μεταξύ 2% και 7% των ψυχικών αυτών διαταραχών μπορεί να αποδοθούν σε τιμωρίες κατά την παιδική ηλικία, όχι όμως σε σοβαρότερες μορφές κακοποίησης.

Η Δρ Αφιφι δήλωσε: «Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι εφόσον δεν περνάς την κόκκινη γραμμή που χωρίζει την παιδική κακοποίηση από την σωματική τιμωρία, δεν υπάρχουν αρνητικές μακροπρόθεσμες παρενέργειες για το παιδί».

Οι ερευνητές μελέτησαν στοιχεία από συνεντεύξεις που έγιναν το 2004 και το 2005 σε δείγμα 35.000 ενηλίκων στις ΗΠΑ.

Ρώτησαν λοιπόν τους συμμετέχοντες πόσο συχνά είχαν τιμωρηθεί σωματικά ως παιδιά, αν είχαν άλλα οικογενειακά προβλήματα και για τυχόν συμπτώματα ψυχικών διαταραχών, στο παρόν και το παρελθόν.

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν άτομα στα οποία η τιμωρία δεν ξεπερνούσε την κακομεταχείριση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 6% των ατόμων είχε τιμωρηθεί πέραν του ξύλου «μερικές φορές», «σχετικά συχνά» ή «πολύ συχνά» και τα άτομα με ιστορικό έντονης σωματικής τιμωρίας ήταν πιθανότερο να έχουν διαταραχές διάθεσης και προσωπικότητας ή κατάχρησης αλκοόλ και ουσιών.

Το 20% των ατόμων που θυμήθηκε να τιμωρείται σωματικώς είχε κατάθλιψη και το 43% είχε κάνει κατάχρηση αλκοόλ κάποια στιγμή, ενώ μόλις το 16% αυτών που δεν είχαν τιμωρηθεί σωματικά έπασχε από κατάθλιψη και το 30% είχε ιστορικό υπερκατανάλωσης αλκοόλ.

Η έρευνα λοιπόν κατέληξε στο συμπέρασμα πως  η σωματική τιμωρία μπορεί να συντελέσει σε χρόνιο στρες στα παιδιά.

email
Πηγή άρθρου: lifo.gr