Κεφαλληνία: Συνελήφθη ερωτομανές ζεύγος….

Παλιά Κεφαλονιά

Παλιά Κεφαλονιά

ΠΕΡΙ ΒΙΑΙΑΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΑΡΒΥΛΑΣ ΕΚ ΠΟΔΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΙΛΟΥ ΕΚ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ ΔΙΑΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΕΠΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙ ΕΝΤΑΥΘΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ

Αναφορά Ενωματάρχου Β’ Τάξεως

Αστυνόμου Αργοστολίου και των πέριξ επαρχιών αυτού

Προς το Αξιότιμον Αρχηγείον Χωροφυλακής Αθήνας

Έχω την τιμήν να φέρω εις γνώσιν υμών ότι χθές περί λύχνων ανφάς καιροφυλακτήσας λάθρα και υπούλως, συνέλαβον ζεύγος ερωτομανές αποτελούμενον εκ μιάς εγχωρίου νεάνιδος και ενός αλλοφύλου άρρενος διατελούντος επί συστάσει ενταύθα προσωρινώς, αλλά λόγω του Δημοτικού σκότους και ελλείψει ιδιωτικού φαναρίου εις χείρας μου, απέδρασαν και εξακολουθούν απέδρα, αφήσαντες ακουσίως εις τον τόπον του εγκλήματος τα τεκμήρια της ανόμου πράξεώς των – την τε εγχώριον αρβύλαν και τον πίλον του αλλοφύλου άρρενος, άτινα συνέλαβον άνευ αντιστάσεως τινός.

Αύριον θα επωφεληθώ της ενταύθα παγκοσμίου ζωοπανηγύρεως και θέλω προβάλλη την εγχώριον αρβύλαν εις τους πόδας των γυναικών προς αναγνώρισιν της ενόχου οικοδεσποτίσσης ταύτης, κηρυχθείσης εις άγνοιαν.

Εν Αργοστολίω τη 17η Νοεμβρίου 1894

Ευπειθέστατος

Ο Αναφέρων Ενωμοτάρχης

Ειλημμένο από την ΟΔΥΣΣΕΙΑ Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, τ. 2003

email