Kεφαλονίτικα Νέα εν έτει 1975…

"Κεφαλονίτικες "Ωρες"

“Κεφαλονίτικες “Ωρες”

Οι πιό  καλοί oi μαθητές  ήσαν  αυτοί στος τάξεις….

Στις  27 ‘Οκτωβρίου (Εορτή της  Σημαίας), ο Νομάρχης κ. Κώστας Κριτσίνης άπένειμε έπαίνους στούς μαθητές, οι οποίοι επρώτευσαν εις τα τάξεις  τους κατά το   σχολικό έτος  1974 —1975.

Επαίνους πήραν οι μαθητές:

Άπό Γυμνάσιο ‘Αρρένων (Πρακτικό — Κλασσικό):  

Κ. Πολλάτος, Βασ. Λορετζάτος, Ση. Χαλιώτης, Γ. Μπεκατώρος ,Δ.Πατρίκιος, ‘Αλ. Άντωνάτος, Δ. Γεωργάπουλος, Γερ. Καππάτος, Μιλτ. Λουΐζίδης, Ν. Κουής, Ίλλαρινή Τζανετάτου,’Αλεξάνδρα Παγουλάτου, Άντ. Πετράτος, Άνδρ. Δεμπόνος.         |

(Σ.Σ.: Ό συνεργάτης των Ωρών)

Άνδρ. Κογκελάρης, ΓρηγορΙα Μπεκατώρου, Αικατερίνη Τουλιάτου, Έρωτ.  θεοφιλστος καΙ ‘Ισμήνη Ρασοιά.

Από το Γυμνάσιον Θηλέων

Άνδρομάχη Φαμπιάτου, ‘Ελπίδα Πιτσιλίδου, Μαρία Ραζή — Τζουνάτου, Εύτυχία Λουκέρη, ΑΙκ. Γρηγοράτου, ‘Αναοταοία Πετράτου, Παρασκευή ‘Αλεξανδράτου, Ανδρομάχη Άποστολάτου,Σουζάνα Πεφάνη, Εύαγγελία Γιακουμάτου, ‘Αγγελική Τσιλμιδού, ‘Αθηνά Μαούλη, Διονυσία Κοσμάτου, Είρ. Μπερδεμττέ καί ‘Αγάπη Βαγγελάτου.

‘Από το Οίκονομικό Γυμνάσιο: 

Παν. Βασιλάτος, Aικ. Δάφνου, Λεωνί­δας Παγουλάτος, Στεφανία Ρασοιά, Aικ. Πετρούτσου, Σοφία Βαλλιανάτου, ‘Ελένη Βαρδαμάτου, Κώστας Εόαγγελάτος καί “Αρτεμις Μαραβέγια.

….. Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας- η οποία εμεταδίδετο από ολόκληρο το Εθνικό Πρόγραμμα του ΕΙΡΤ-   κοτέφθασε οτήν ‘Ιερά Μονή ό Υπουργός ‘Εμπορικής Ναυπλίας κ. Άλ. Ποπαδόγγονας, ό όποιος εκπροσώπησε την Κυβέρνηση.

Στα  προπύλαια του  Ναού ύπεδέχθησαν τον κ. Υπουργό ό Νομάρχης κ. Κ. Κριτσίνης και οι Βουλευτές του  Νομού μας κ.κ. Π. Γεράκης και Χαρ. Μεσσάρης.

Σημειωτέον ότι ο Άγιος γιορτάστηκε μέ λαμπρότητο στό Ληξούρι, στα Σπήλια, στο  Μητροπολιτικό Ναό τής Ευογγελιστριας, στο ‘Αργοστόλι καθώς έπίσης στην ‘Αθήνα, στον Πειραιά, οτην θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Ν. “Υόρκη, στό Σικάγο κ·λπ.,

……

Ό «Νεοσμυρναϊκός Λαός»

Την 1η ‘Οκτωβρίου 1975. γεννήθη­κε στη Νέα Σμύρνη μια  καινούργια 15ήμερη έφημερίδα: Ό –Νεοσμυρναϊκός Λαός»

‘Εκδότης και  Δ)ντής τής κοινούργιιας αυτής εκδόσεως  είναι ο συμπατριώτης ποιητής — δημοσιογρά­φος κοϊ συνεργάτης τών «Όρων» Μά­κης Άποστολάτος.

Oι “Κεφαλονίτικες “Ωρες “- έκφραζουν τα συγχαρητήρια τους στον αγαπητό συνάδελφο μαζί με ευχές για μια  άνοδική πορεία του “Λαού”.

……..

Ό Γάλλος Υπουργός Τουρισμού κ.  Ζεράρ Ντυχρέ ευχαρίστησε με  έπιστολή του τον Νομάρχη κ. Κ. Κριτσίνη για την ύποδοχή και τήν φιλοξενία πού τού έπεφύλσξε το  περασμένο καλοκαίρι στην Ιθάκη κατά τήν διάρ­κεια του  Α’ Φεστιβάλ θεάτρου.

……..

Αφίχθησαν στην Κεφαλονιά στις 4 του  μηνός 250 Ιταλοί με το  τουριστικό σκάφος “ΤιΖιάνο”   οι  όποίοι μετέβησαν σε  διάφορα  μέρη τού Νησιού μας, όπου έλαβον χώραν έκτελέοεις ‘Ιταλών στρατιωτών, άπό τούς Γερμανούς το 1943.

…….

Το νέο Συμβούλιο του ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας που  άναλαμβάνει καθήκοντα  την  1 η ‘Ιανουαρίου 1976 έχει ώς έξής:

Πρόεδρος: Άντ. Μολφέτας, ‘Αντιπρόεδρος: Γερ. Τζιβράς. Σύμβουλος: Γερ. Γαβριελάτος, ‘Εξελεγ­κτική ‘Επιτροπή: Γερ. Φρογκιοκάτος καί Γερ. Μενεγάτος

H Γοητεία του πρωτότυπου…. 

«Κεφαλονίτικες "Ωρες