Άγονοι οι 12 από τους 16 διαγωνισμούς του Δήμου για τις παραλίες

Μύρτος

Μύρτος (Πηγή φωτογραφίας:KefaloniaToday.com)

Δημοπρασία διενήργησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς για τη εκμετάλλευση των παραλιών της Κεφαλονιάς. Από τους 16 διαγωνισμούς οι 12 κηρύχθηκαν άγονοι λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερομένων.

Οι πλειοδότες ήταν οι εξής:

1. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Σβορωνάτα θέση 2 Άμμες Δ.Ε. Λειβαθούς

Κινητή καντίνα. Τιμή εκκίνησης 4.000 €.

Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή Προσφορά
1. Κοσμάτος Σπύρος Κοσμάτος Παναγής 4.050
2.
3.
Σύμφωνα με τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κοσμάτος Σπύρος ο οποίος
προσέφερε το ποσόν των 4.050€. Εγγυητής του είναι ο κ. Κοσμάτος Παναγής. Το πρακτικό
διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή.


2. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Μεταξάτα θέση 2 Άης Χέλης Δ.Ε. Λειβαθούς

Κινητή καντίνα. Τιμή εκκίνησης 4.000 €.
Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή Προσφορά
1. Ανδρέας Σβορώνος Πέτρος Σβορώνος 4.050€
2.
3.
4.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Ανδρέας Σβορώνος, ο οποίος
προσέφερε το ποσόν των 4.050€. Εγγυητής του είναι ο κ. Πέτρος Σβορώνος.
Κατατέθηκε φάκελος και από την κα Βιολέτα Καλαφάτη πλην όμως τα δικαιολογητικά ήταν
ελλιπή και δεν της επετράπει να λάβει μέρος στη δημοπρασία. Απέσυρε το φάκελο και
απεχώρησε.


3. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Μεταξάτα θέση 3 Άης Χέλης .Ε. Λειβαθούς
Θαλάσσια αθλήματα (6Χ5=30τ.μ.)
Τιμή εκκίνησης 1.000 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Σκάλα θέση 5 (πλησίον ιδ. Κρεμμύδα) Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων.

Ομπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500 τ.μ.)
Τιμή εκκίνησης 2.500 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


5. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Σκάλα θέση «Σπίθοι» Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων.

Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (20Χ25=500τ.μ.)
Τιμή εκκίνησης 2.500 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Αγία Παρασκευή Δ.Ε. Πυλάρου.

Θαλάσσια αθλήματα (6Χ5=30τ.μ.)
Τιμή εκκίνησης 1.500 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


7. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Βλαχάτα παραλία Τραπεζάκι Δ.Ε. Λειβαθούς.

Ομπρέλλες-ξαπλώστρες (20Χ10=200τ.μ) Τιμή εκκίνησης 1.000 €.
Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή Προσφορά
1. Χαραλαμπάτος Γεράσιμος Χαραλαμπάτος Απόστολος 1050
2.
3.
Σύμφωνα με τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Χαραλαμπάτος Γεράσιμος που
προσέφερε το ποσόν των 1050 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Χαραλαμπάτος Απόστολος.
Κατατέθηκε φάκελος και από την κα Βιολέτα Καλαφάτη πλην όμως τα δικαιολογητικά ήταν
ελλιπή και δεν της επετράπει να λάβει μέρος στη δημοπρασία. Απέσυρε το φάκελο και
απεχώρησε.


8. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Κατωγή παραλία Κουνόπετρα Δ.Ε. Παλικής.

Ομπρέλλες-ξαπλώστρες (50Χ10=500τ.μ.)
Τιμή εκκίνησης 2.500 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


9. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Χιονάτα θέση 2 παραλία Κορώνι Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων.

Κινητή Καντίνα . Τιμή εκκίνησης 3.300 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Παραλία Μούντα θέση 1 (Τ1 Μούντα) έμπροσθεν ιδιοκτησίας ΔΕΗ
ομπρέλλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500τ.μ.). Τιμή εκκίνησης 2.000 €.
Α.Α Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή Προσφορά
1. Σπηλιώτης Χαράλαμπος Μιχαλιτσιάνος Αθανάσιος 2.050€
2.
3.
Σύμφωνα με τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Σπηλιώτης Χαράλαμπος που
προσέφερε το ποσόν των 2.050€.


11. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Μεταξάτα θέση 3 Άης Χέλης Δ.Ε. Λειβαθούς
Θαλάσσια αθλήματα (6Χ5=30τ.μ.). Τιμή εκκίνησης 1.000 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


12. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Σκάλα θέση 5 (πλησίον ιδ. Κρεμμύδα) Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων.
Ομπρέλες-ξαπλώστρες (20Χ25=500 τ.μ.). Τιμή εκκίνησης 2.500 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


13. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Σκάλα θέση «Σπίθοι» Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων.
Ομπρέλες-Ξαπλώστρες (20Χ25=500τ.μ.). Τιμή εκκίνησης 2.500 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


14. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Αγία Παρασκευή Δ.Ε. Πυλάρου. Θαλάσσια αθλήματα (6Χ5=30τ.μ.)
Τιμή εκκίνησης 1.500 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


15. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Κατωγή παραλία Κουνόπετρα Δ.Ε. Παλικής.
Ομπρέλλες-ξαπλώστρες (50Χ10=500τ.μ.). Τιμή εκκίνησης 2.500 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


16. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
Χιονάτα θέση 2 παραλία Κορώνι Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων.
Κινητή Καντίνα . Τιμή εκκίνησης 3.300 €.

Δεν προσήλθε κανένας και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.


email
Πηγή άρθρου: kefalonitikanea.gr