Ο Αλέξανδρος Παρίσης Προέδρος του Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ιωάννου Μεταξά
Τ.Κ. 281 00
Αργοστόλι

Τηλ:    2671028241, 2671026541
Fax:    2671026542

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σας  γνωρίζουμε   ότι μετά από  ψηφοφορία  που έγινε  μεταξύ των Μελών της Λιμενικής Επιτροπής, σήμερα 16-1-2012  ,για την εκλογή Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-14, νέος   Πρόεδρος  εκλέχθηκε ο κ. Αλέξανδρος Παρίσης, ο οποίος από σήμερα ανέλαβε τα καθήκοντά του.

                                                                                               O  Αντιπρόεδρος

                                                                                   Γεώργιος  Καλιτσουνάκης

                                                                                   Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.