Ανακοίνωση από τον Δήμο Κεφαλονιάς ( “The Stone identity” )

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς έχει απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 12220/21.3.2014 για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό αξιολόγησης και βράβευσης αδημοσίευτου οπτικοακουστικού υλικού με θέμα “The Stone identity” στα πλαίσια του έργου:   «Valorization of the common Identity around the Stone – V. I. S» ή «Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτρα – V. I. S», που έχει ενταχθεί και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007- 2013 (INTERREG IV Greece – Italy 2007 – 2013).

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται  από την Δευτέρα 28η/04/2014 μέχρι  την Τετάρτη 30η/04/2014 και ώρα 12:00 μ.µ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Κεφαλονιάς (www.kefallonia.gov.gr), της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου  (www.www.pin.gov.gr) και του έργου V.I.S. (www.visproject.eu).

Ερωτήσεις και τυχόν διευκρινίσεις που αφορούν στην εν λόγω πρόσκληση μπορούν να  αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: vis [at] kefallonia [dot] gov [dot] gr πρόσωπο επικοινωνίας: ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στις ανωτέρω ιστοσελίδες.

email