Ανακοίνωση σχετικά με τις άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Σωτηρης Κουρης (Πηγή φωτογραφίας:enimerosi.gr)

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάνει γνωστό ότι για την έκδοση άδειας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εφαρμόζεται από 12-3-2012 ο νόμος 4056/2012:

Ο νόμος 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α / 12-3-2012) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις» έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) στη θέση: Παραγωγικοί κλάδοι – Ζωική Παραγωγή – Τμήμα Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, Μηχανημάτων και Μέσων.

Στην ίδια Ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί και η αρ. 1008/44742/10-4-2012 διευκρινιστική εγκύκλιος, στην οποία περιέχονται υποδείγματα αιτήσεων ανάλογα με την κατηγορία της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και το αίτημα του φορέα.

Οι κάτοχοι κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012 λειτουργούσαν χωρίς άδεια, υποχρεούνται εντός τριών ετών από τη έναρξη ισχύος του νόμου, να λάβουν άδεια εγκατάστασης με την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενη απ’ όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κα Ζαπάντη

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam