Ανακοίνωση του Δήμου Κεφαλονιάς για την λειτουργία των σχολείων

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

1. Τα Νηπιαγωγεία 1ο και 2ο Ληξουρίου δεν θα λειτουργήσουν και θα παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους μέχρι της περαίωσης των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης.

2. Το Νηπιαγωγείο Κεραμειών θα λειτουργήσει κανονικά από Δευτέρα 24/2/2014.

3. Για τα τμήματα του ολοήμερου 2ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου, θα παραταθεί η αναστολή λειτουργίας τους μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους.

4. Τη λειτουργία του ΓΕΛ Ληξουρίου από τη Δευτέρα 24-2-2014 έως και την Παρασκευή 28-2-2014, στο χώρο που στεγαζόταν το ΕΠΑΛ Ληξουρίου, σε πρωινό ωράριο.

5. Την αναστολή της λειτουργίας του Γυμνασίου Ληξουρίου από τη Δευτέρα 24-2-2014 έως και την Παρασκευή 28-2-2014, διότι η λειτουργία του καθίσταται προβληματική σε ωράριο απογευματινής ζώνης .

Σχετικά με τον 2ο Δημοτικό Σταθμό Αργοστολίου

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την αυτοψία του Ο.Σ.Κ. έχει χαρακτηρισθεί ως κατηγορία Γ ,που σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης .

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Σ.Κ. αλλά και την Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου , οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης δεν μπορούν να διενεργηθούν άμεσα και όσο διαρκεί η σεισμική δραστηριότητα .

Η διοίκηση διενεργεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την απόφαση προσωρινή μετεγκατάσταση του σε κατάλληλο χώρο για την οποία θα ακολουθήσει από το επόμενο χρονικό διάστημα νεώτερη ανακοίνωση .

email