Ανέγερση νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου – Β’ φάση

Μακέτα Γηροκομείου

Μακέτα Γηροκομείου

Τη διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του Υποέργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ)» υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5,136,906.49 ευρώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

email