Άρχισαν οι υποβολές αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013

Αλιεία

Αλιεία (Πηγή φωτογραφίας:kithiraikanea.blogspot.com)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αλιείς, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου (βελτίωση της ασφάλειας επί του σκάφους, των συνθηκών εργασίας, της υγιεινής των προϊόντων, της ποιότητας των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αλιευτικής επιλεκτικότητας, αντικατάσταση κινητήρα, αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων, άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών) να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση – Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007−2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: «Μέτρα για την προσαρμογή του αλιευτικού στόλου», ΜΕΤΡΟ 1. 3 «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με το σχετικό φάκελο στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς στο Τμήμα Αλιείας σύμφωνα με τις παρακάτω ημερομηνίες:

• Παλιές αιτήσεις: Για τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 01.01.2007 έως 31.12.2009 στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2000-2006 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων -και εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της νέας πρόσκλησης- μπορεί να γίνει επανεκδήλωση ενδιαφέροντος, (με πλήρη φάκελο)από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης και μέχρι 30.06.2012.

• Νέες αιτήσεις: Για τις νέες αιτήσεις η προθεσμία υποβολής είναι από 01.07.2012 μέχρι και την 30.09.2012.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς στο Τμήμα Αλιείας (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σιμωτάς Γαβρίλης: 2671360573) καθώς και στις ιστοσελίδες http://www.alieia.gr/index4.html και http://www.pin.gov.gr/.

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam