Δεδομένη η επαναλειτουργία του «Μαντζαβινάτειου»

Μαντζαβινάτειο

Μαντζαβινάτειο.

Προς άρση κάθε παραπληροφόρησης και κάθε μορφής κακόβουλης διάδοσης επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε πως το Υπουργείο Υγείας συνέστησε ειδική επιτροπή για το «Μαντζαβινάτειο» Νοσοκομείο η οποία αποτελείτο από τον ομότιμο Καθηγητή Αντισεισμικών Κατασκευών Παναγιώτη Καρύδη, από το Διδάκτωρ Πολιτικό Μηχανικό- μελετητή του «Μαντζαβινατείου» Βασίλειο Μπαρδάκη, από την Προϊσταμένη της Υ.Α.Σ. Μαρίας Αργυρού με τη συνοδεία του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης Σταύρου Τραυλού.

Η ως άνω επιτροπή αποφάνθηκε ομόφωνα πως στο «Μαντζαβινάτειο» Νοσοκομείο ουδεμία επίδραση ως προς τη στατικότητα και την ασφάλειά υπήρξε λόγω του πρόσφατου σεισμού.

Δεδομένων των παραπάνω το «Μαντζαβινάτειο» Νοσοκομείο πρόκειται να επαναλειτουργήσει άμεσα, δηλαδή εντός των επόμενων ημερών.

email