Δεν θα αποζημιώνονται για ζημιές από τον ΕΛ.Γ.Α. όσοι δεν καταβάλουν την ειδική ασφαλιστική εισφορά.

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Εφόσον ο Κεφαλλονίτης και Θιακός παραγωγός επιθυμεί να είναι δικαιούχος ένταξης σε προγράμματα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, σε περίπτωση ζημιάς της φυτικής παραγωγής και του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου του, ή δικαιούχος επιχορήγησης μέσων αντιχαλαζικής ή αντιπαγετικής προστασίας από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) ή δικαιούχος συμμετοχής σε προγράμματα μέσα από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας, η ετήσια ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής του στον ΕΛ.Γ.Α. παραμένει υποχρεωτική σε εφαρμογή του Νόμου 3877/2010.

Ως γνωστό, με την Δήλωση Καλλιέργειας – Εκτροφής που υποβάλλει κάθε χρόνο στον Οργανισμό Πληρωμών και Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  ο αγρότης ή κτηνοτρόφος δηλώνει το σύνολο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των προϊόντων που καλλιεργεί, ή το σύνολο των ζώων που εκτρέφει ανεξάρτητα αν παίρνει ή όχι επιδότηση για αυτά, ή δεν υπέβαλλε μέχρι τώρα την Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).

Η καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του ΕΛ.Γ.Α. πραγματοποιείται με απευθείας κατάθεση από τον παραγωγό του οφειλόμενου ποσού σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. στην Αγροτική Τράπεζα, ο οποίος αναφέρεται στην Δήλωση Καλλιέργειας  Εκτροφής.

Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή της Δήλωσης Καλλιέργειας – Εκτροφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

email