Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 40 Περιοχής Παλικής»

Βελτίωση Επαρχιακής Οδού

Βελτίωση Επαρχιακής Οδού (Πηγή φωτογραφίας:4b.blogpost.gr)

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για  την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 40 Περιοχής Παλικής», με  προϋπολογισμό 195.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (διακήρυξη, συγγραφή  υποχρεώσεων  κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων μέχρι τις 31/5/2012.

Πληροφορίες δίνονται στην αρμόδια υπάλληλο, Ν. Δραγώνα (τηλέφωνο: 2671360563, fax: 26710 – 24633).

  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και  ώρα 10.00 π.μ.

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam