Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Η Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη χρήση του ως αποθήκη για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού. της
Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν., Πλατεία Βαλλιάνου (Υπεύθυνος Επικοινωνίας Βαγγέλης Σπαθής, τηλ. 26713.60589). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και η περίληψη αυτής με ΑΔΑ: Β4ΓΙ7ΛΕ-66Ω είναι αναρτημένο στην δικτυακή πύλη της Π.Ι.Ν. (Ενημέρωση → Προκηρύξεις).

email