Διακοπή κυκλοφορίας στην Επαρχιακή Οδό Πόρου-Σκάλας

Δρόμος κλειστός

Δρόμος κλειστός

Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεφαλληνίας έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. α) Του άρθρου 8 Ν. 2800 / 2000 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υ.Δ.Τ. » .

β) Των άρθρων 3 παρ. 2 , 4 παρ. 3 , 19 παρ. 3 και 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας » ,όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α’) γ) Του άρθρου 33 παρ.5 του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας » .

δ) Των άρθρων 31 κ.ε. του Π.Δ. 161 /88 « Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας » .

2. Την υπ’ αριθ. 16 από 26-11-2013 Απόφαση μας περί προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας.

3. Το υπ’ αριθ. 71909/22279 από 12-12-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

και αποσκοπούντες στην εξασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών και οχημάτων ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

3. παρατείνουμε την ύπερθεν (2) σχετική απόφαση μας που αφορά την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό Νο. 1 (Πόρου-Σκάλας) για το Χρονικό διάστημα από 07-12-2013 έοκ 23-12-2013, λόγω των εκτελούμενων εργασιώνγια την ασφαλή εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση Ακαθάρτων Δ.Δ Πόρου Δήμου Κεφαλονιάς».

4. Η ανάδοχος εταιρεία του έργου, παρακαλείται για την τοποθέτηση και αφαίρεση των αναγκαίων πινακίδων (ρυθμιστικών -πληροφοριακών) οδικής σήμανσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 9 & 10 του ΚΟΚ και σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων για την εφαρμογή Υπηρεσιών.

5. Οι παραβάτες της παρούσας αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παράγραφο 8 του N2696/99 « Περί Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542 / 2007 ( ΦΕΚ 50/Α’).

email