Διαμαρτυρία Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας τη μείωση των αποθεματικών του Ταμείου

Ο κ. Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας διαμαρτύρονται  και καταγγέλλουν την μείωση που υπέστη  η ονομαστική αξία του ενεργητικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων και των προσόδων που τηρεί η Υπηρεσία μας στην Τράπεζά σας και στον Κ.Α 250134 μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους(PSI).

Ως εκ τούτου δε θα μπορέσει η Υπηρεσία μας να ανταποκριθεί στις προγραμματισμένες υποχρεώσεις και εκρεμμότητές της .

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

N. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Α . ΠΑΡΙΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ

ΤΑ  ΜΕΛΗ

Ε . ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ

Δ . ΛΥΚΟΥΔΗΣ

Χ . ΡΩΜΑΝΟΣ

Γ. ΣΠΥΡΑΤΟΣ

Θ . ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam