Διευκρινίσεις Σ.Κουρή σχετικά με το δρόμο της Κρανιάς

Ο δρόμος της Κρανιάς

Ο δρόμος της Κρανιάς (Πηγή φωτογραφίας:kefaloniaphotonews.gr)

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν το δρόμο της Κρανιάς θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα κάτωθι :

Ο δρόμος της Κρανιάς κατασκευάστηκε με υπεύθυνο φορέα το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αλλά η εργολαβία αυτή δεν έχει επίσημα ολοκληρωθεί και παραδοθεί.

Έπειτα από επανειλημμένες επικοινωνίες με το Υπουργείο, γνωρίζουμε ότι επίκειται η δημοπράτηση νέου έργου, συμπληρωματικού του αρχικού, για την ολοκλήρωση της οδού από τον κόμβο Μαρινόπουλο προς τα Κοκύλια.

Η Π.Ε. Κεφαλληνίας συχνά ασχολείται με εργασίες συντήρησης του οδικού αυτού τμήματος, παρόλο που το έργο δεν έχει παραδοθεί επίσημα. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη δρομολογήσει την αποκατάσταση του ηλεκτροφωτισμού με πρόσφατη έγκριση της απαιτούμενης πίστωσης, παρά το γεγονός ότι η δράση αυτή ως τμήμα της εργολαβίας του Υπουργείου έπρεπε να είναι έντεχνη και ολοκληρωμένη.

Επίσης στο πλαίσιο της προμήθειας υλικών σήμανσης οδοποιίας που πρόσφατα θα εκτελέσει η Π.Ε. Κεφαλληνίας, θα λάβει μέριμνα για την αντικατάσταση υλικών σήμανσης της οδού που χρίζουν αλλαγής λόγω φθοράς ή καταστροφής τους.

            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam