Διευκρινίσεις του Δήμου σχετικά με το πρόγραμμα αυτεπιστασίας

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς, έπειτα από τη διαπιστωμένη σύγχυση που έχει προκληθεί με το πρόγραμμα αυτεπιστασίας (Ν. 4071/2012) με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί λανθασμένες εντυπώσεις στους ενδιαφερόμενους ανέργους που έχουν ενταχθεί στον κυλιόμενο πίνακα του ΟΑΕΔ, οφείλει να διευκρινίσει ότι:

  • Η αυτεπιστασία, μεταξύ άλλων, αποτελεί έναν από τους τρόπους εκτέλεσης δημοτικών έργων των ΟΤΑ
  • Στο σύστημα κατασκευής δημοτικού έργου με αυτεπιστασία το έργο εκτελείται από τον Δήμαρχο χωρίς εργολάβο, ο οποίος αναλαμβάνει την οργάνωση και διεύθυνση των μέσων που απαιτούνται
  • Με αυτεπιστασία εκτελούνται μόνο τεχνικά έργα και όχι απλές εργασίες που δεν αποτελούν τεχνικά έργα.
  • Η αυτεπιστασία επιτρέπεται για έργα που δεν υπερβαίνουν συγκεκριμένο χρηματικό όριο και έχουν ληφθεί οι απαραίτητες συλλογικές αποφάσεις των οργάνων του Δήμου για την υλοποίησή τους, όπως προβλέπει νομοθεσία.
  • Για να κάνει ο Δήμος χρήση του κυλιόμενο πίνακα ανέργων του ΟΑΕΔ, πρέπει να έχει προγραμματιστεί και αποφασιστεί να γίνει ένα έργο με «αυτεπιστασία» και να μην έχει δικό του διαθέσιμο εργατοτεχνικό προσωπικό.
  • Σε καμία περίπτωση ο κυλιόμενος πίνακας του ΟΑΕΔ δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά την πρόσληψη των ανέργων. Εάν και εφόσον ο Δήμος αποφασίσει να προχωρήσει σε εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, ΜΟΝΟΝ τότε, ανάλογα με τις ειδικότητες και τις ανάγκες του, θα απασχολήσει όσους χρειάζεται για το έργο με τη σειρά που κατατάσσονται στον Πίνακα του ΟΑΕΔ
email