Δηλώσεις συγκομιδής έτους 2012 & Φυτεύσεις – Δικαιώματα φύτευσης αμπελιών

Αμπέλι

Αμπελώνας.

Δηλώσεις συγκομιδής έτους 2012

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει τους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών ότι πρέπει να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής έως την 31/12/2012.

Η δήλωση συγκομιδής είναι υποχρεωτική , σύμφωνα με τον ΚΑΝ( ΕΚ) 436/2009 (λεπτομέρειες εφαρμογής του ΚΑΝ 479/2008) και την ΚΥΑ 286839/02-04-2009 , για όλους τους παραγωγούς οινοστάφυλων , είτε παραδίδουν τη παραγωγή τους στα οινοποιεία , είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους.

Υπόχρεοι επίσης για την υποβολή της παραπάνω δήλωσης είναι και οι παραγωγοί οινοστάφυλων που δεν τρύγησαν τα οινάμπελά τους λόγω ολοκληρωτικής καταστροφής της παραγωγής. Αυτοί οι παραγωγοί υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής στην οποία επισυνάπτεται και η αντίστοιχη Δήλωση ζημιάς που έχουν υποβάλλει στον ΕΛΓΑ.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής οι αμπελουργοί που οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρέμμα αμπελώνα και αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παρέδωσαν το σύνολο της ποσότητας στο οινοποιείο.

Η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής κάθε αμπελουργικό έτος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα με την εφαρμογή της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα , και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι αμπελοκαλλιεργητές να μετέχουν στα διάφορα μέτρα του τομέα ( προγράμματα αναδιάρθρωσης , οριστική εγκατάλειψη οιναμπέλων , χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης οιναμπέλων , μεταβίβαση δικαιωμάτων φύτευσης μεταξύ παραγωγών ) .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κ. Αντωνάτου Μαρία.

Φυτεύσεις – Δικαιώματα φύτευσης αμπελιών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Κεφαλονιάς ενημερώνει τους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 286839/2-4-2009 και τον ΚΑΝ 479/2008 απαγορεύονται νέες φυτεύσεις έως το 2015 χωρίς δικαιώματα.

Αμπελουργοί που επιθυμούν να φυτεύσουν νέους αμπελώνες μπορούν να λάβουν δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το Εθνικό αποθεματικό, υποβάλλοντας αίτηση στην υπηρεσία μας έως τις 15/12/2012 προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λαμβάνουν δικαιώματα εφόσον πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας ή στο τηλέφωνο 2671360576 : κ. Αντωνάτου Μαρία.

email