Δήμος Κεφαλλονιάς: Άμεση ανάγκη το ΚΕΠΑ

Δήμος Κεφαλλονιάς

Δήμος Κεφαλλονιάς

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς ανταποκρινόμενος στην ανάγκη των Δημοτών μας για σύσταση και λειτουργία Κέντρου Πιστοποίησης αναπηρίας στο νησί μας έστειλε επιστολή προς τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, καθώς και στον Υποδιοικητή κ. Πατσούρη Διονύσιο.

Στην επιστολή του Δημάρχου τονίζονται οι περιπτώσεις δημοτών μας που έχουν ζητήσει εξέταση τόσο στο ΚΕΠΑ όσο και κατ’ οίκον λόγω αδυναμίας μετακίνησης τους, με αναμονή που ξεπερνάει τους 14 μήνες. Παράλληλα, αναφέρεται η σπατάλη του ελάχιστου ή ανύπαρκτου εισοδήματος τους για την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην διαδικασία εξέτασης τους από το ΚΕΠΑ Πατρών.

Τα παραπάνω αποδεικνύουν, την ταλαιπωρία, το οικονομικό κόστος και τις χρονοβόρες διαδικασίες στις οποίες υφίστανται οι Δημότες μας. Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος μας αιτείται την άμεση και επιτακτική ανάγκη λειτουργίας και στην Κεφαλονιά ενός ΚΕΠΑ μόνιμα και σταθερά.

email