Δήμος Κεφαλλονιάς : Έκπληξη και απάντηση σε δημοσίευμα του Kefaloniapress

Δήμος Κεφάλονιας

Δήμος Κεφάλονιας.(Πηγή φώτο:kefalonianmantata.gr)

Με έκπληξη διαβάσαμε στο ηλεκτρονικό δημοσίευμα του kefaloniapress με τίτλο:

“Στο «ψυγείο» με απόφαση Δημάρχου έμπειρο διοικητικό στέλεχος” ότι ο Δήμαρχος χωρίς αρμοδιότητα μετακίνησε υπάλληλο στη θέση του Διευθυντή της νεοσύστατης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Διευκρινίζουμε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση έγινε στα πλαίσια εφαρμογής του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά την από 13/3/2012(ΦΕΚ Β΄724) ισχύ του και συνοδεύτηκε με την τοποθέτηση εκτός του Δ/ντή, των υπαλλήλων και των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης. Το ίδιο άλλωστε έχει γίνει μέχρι τώρα και για αρκετές από τις προβλεπόμενες από τον Ο.Ε.Υ Διευθύνσεις.

Οι ανωτέρω τοποθετήσεις έγιναν κατ’ εφαρμογή του μνημονευόμενου στην απόφαση του Δημάρχου, άρθρου 100 «περί αναπλήρωσης προϊσταμένων» του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) και κατόπιν του επίσης μνημονευόμενου υπ’ αριθ. πρωτ. 41024/3-11-2011 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών-Τμήμα προσωπικού Ο.Τ.Α με θέμα: «Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ΟΤΑ Α΄Βαθμού» (Bλ. Αντίγραφο του εγγράφου)

Αν οι συντάκτες του δημοσιεύματος είχαν μπεί στον κόπο να μελετήσουν τα ανωτέρω θεωρούμε ότι δεν θα εύρισκαν λόγο να ισχυρίζονται τα περί αναρμοδιότητας του Δημάρχου και μας προκαλεί εντύπωση με ποια στοιχεία της ερευνάς τους όπως αναφέρουν, κατέληξαν τις απολύτως νόμιμες και επιβεβλημένες για την λειτουργία του Δήμου αποφάσεις του Δημάρχου να τις κρίνουν με τόση ανευθυνότητα και συκοφαντική διάθεση .

Επειδή δίνεται η εντύπωση ότι ο Δήμαρχος με την συγκεκριμένη απόφασή του, αδιαφορεί για την απορρόφηση των κονδυλίων και την σωστή διαχείριση των έργων, ενημερώνουμε ότι στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών τοποθετήθηκε Διευθυντής εντελώς αξιοκρατικά, κατά πολύ εμπειρότερο στέλεχος του Δήμου μας με 27 χρόνια Υπηρεσίας, με μεγαλύτερο υπηρεσιακό βαθμό και γνωστός για την μέχρι τώρα προσφορά του σε ολόκληρο τον χώρο της Κεφαλλονιάς.

Στην περίπτωση δε που η συγκεκριμένη Υπάλληλος παρέμενε στην Τεχνική Υπηρεσία τότε δεν θα ήταν δυνατόν να τοποθετηθεί ως Διευθύντρια γιατί έχει μικρότερο βαθμό από τον Υπάλληλο που τοποθετήθηκε στην θέση αυτή αλλά δεν θα μπορούσε να είναι ούτε και Τμηματάρχης γιατί ανήκει σε κλάδο που δεν μπορεί να προΐσταται σε κανένα από τα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Επομένως ο χαρακτηρισμός ως “ψυγείου” της θέση της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου στην οποία επιλέχτηκε να τοποθετηθεί από τον Δήμαρχο η υπ’ όψη υπάλληλος, αφ’ ενός υποβαθμίζει το αντικείμενό της Δ/σης αυτής, αφ’ εταίρου προκαλεί εσφαλμένες εντυπώσεις για την υπηρεσιακή αξιοποίηση της Υπαλλήλου.

Θα παρακαλούσαμε λοιπόν μεγαλύτερη σοβαρότητα, όχι προς όφελος του Δημάρχου αλλά της λειτουργίας του Δήμου όταν θίγονται τόσο ευαίσθητα και σημαντικά θέματα που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των υπαλλήλων.

Τέλος, οι «έχοντες πάρει όρκο» με ψευδολογήματα και ανυπόστατα άρθρα να πλήξουν το κύρος του Δημάρχου ματαιοπονούν, οι δε προσπάθειές τους πέφτουν και θα πέφτουν καθημερινά στο κενό.

Επιτέλους, ας καταλάβουν ότι ο Δήμος αλλάζει, οι δομές του αλλάζουν, οι στόχοι του και οι στρατηγικές του αλλάζουν.

Δημιουργείται καθημερινά ο νέος μεγάλος Δήμος Κεφαλλονιάς που αναλαμβάνει με την «σφραγίδα Παρίση» να οδηγήσει το νησί μας στο μέλλον.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam