Δήμος Κεφαλλονιάς: Σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Δήμος Κεφαλλονιάς: Σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων

Δήμος Κεφαλλονιάς: Σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι σύμφωνα με τον Ν.4056/12, άρθρο 17 παράγραφος 2 , οι Δήμοι της χώρας είναι υποχρεωμένοι να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή), μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους.

Ο Δήμο μας, και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, γίνεται αποδέκτης πολλών αναφορών πολιτών αλλά και της Διεύθυνσης Δασών του Νομού μας, για ζημιές και καταστροφές περιουσιών οι οποίες προξενούνται από την ανεξέλεγκτη δράση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Ο Δήμος, μη έχοντας άλλη επιλογή, υποχρεούται να προβεί σε σύννομες ενέργειες για την εφαρμογή του Ν.4056/12,προς αντιμετώπιση του προβλήματος, των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, και την προάσπιση των περιουσιών των συμπολιτών μας.

Ως εκ’ τούτου άμεσα θα ξεκινήσει η σύλληψη των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και η πιστή εφαρμογή όλων των διατάξεων του νόμου 4056/12.

email