Δήμος Κεφαλονιάς: Προς αναζήτηση ναυαγοσωστών

Ναυαγοσώστες

Ναυαγοσώστες

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς προτίθεται να προβεί σε ανάθεση υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιώνς για τις Δημοτικές Ενότητες: Αργοστολίου, Παλικής, Ελειού Πρόννων, Σάμης, Πυλάρου, Λειβαθούς από 1/6/2013 έως 31/08/2013 και από ώρα 10.30 π.μ έως 17.30 μ.μ., όπως επιτάσσει η σχετική νομοθεσία για τις πολυσύχναστες παραλίες – λουτρικές εγκαταστάσεις.

Η διάρκεια των συμβάσεων που θα προκύψουν από τη διαδικασία, είναι τρίμηνη (3μηνη) κατά τα διαλαμβανόμενα στην 208/2012 Πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για κάθε δημοτική ενότητα εκτιμάται ως ακολούθως:

  • Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου με συν. Προϋπολογισμό 13.161,00 €
  • Δημοτικής Ενότητας Ελειού Πρόννων με συν. Προϋπολογισμό 6.580,50 €
  • Δημοτικής Ενότητας Παλικής με συν. Προϋπολογισμό 13.161,00 €
  • Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου με συν. Προϋπολογισμό 6.580,50 €
  • Δημοτικής Ενότητας Σάμης με συν. Προϋπολογισμό 6.580,50 €
  • Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς με συν. Προϋπολογισμό 19.741,50 €

Τα τεύχη της ανάθεσης υπηρεσιών (Τεχνική Περιγραφή, Ειδική συγγραφή Υποχρεώσεων, Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων), είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς www.kefallonia.gov.gr και στη διαδρομή Διακηρύξεις – Διαγωνισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό (ναυαγοσώστες σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΠΔ23/200) τον απαραίτητο εξοπλισμό, τεχνογνωσία και ανάλογη εμπειρία και παρακαλούνται να λάβουν υπ’ όψιν τους τα ανωτέρω τεύχη ανάθεσης.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών έως την Πέμπτη 9/05/2013, στο γραφείο του Διευθυντή κ. Γεράσιμου Παυλάτου (Τηλ. 26713 60167)

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΟΓΛΟΥ

email