Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 5 Μαρτίου

Δήμος Κεφάλονιας

Δήμος Κεφάλονιας.(Πηγή φώτο:kefalonianmantata.gr)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, (8η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 5 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτερα & ώρα 17:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Εγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου « Κατασκευή Μεταλλικού στεγάστρου στο Δημοτικό Σχολείο Μακρυωτικων Δήμου Πυλαρέων.

ΕΙΣ : ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Έγκριση συντελεστών ανταποδοτικών τελών έτους 2012

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

Κατάρτιση και έγκριση αναπροσαρμοσμένου Διετούς προγράμματος Δράσης 2012-2014 και έγκριση σχεδίου σύμβασης χρηματοδότησης από το Δήμο Κεφαλλονιάς

ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

Τροποποίηση του αρθρου 4 (Διοίκηση σχολικών Επιτροπών) της αρ. 119/11 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους

ΕΙΣ : Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

Συμμετοχή του Δήμου Κεφαλλονιάς στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε.Κεκάτος

Συμμετοχή Δήμου Κεφαλλονιάς στην διεθνή Έκθεση Τουρισμού Κρουαζιέρας, Sea Trade – Miami, U.S.A. και έγκριση Σύμφωνου Συνεργασίας

ΕΙΣ: Α/Δ . Ε.Κεκάτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam