Εγκρίθηκε ο φάκελος αποχέτευσης – βιολογικού στη Λειβαθώ

Χάρτης Λειβαθώ

Χάρτης Λειβαθώ

Εγκρίθηκε ο φάκελος της μελέτης «Έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Λειβαθούς» από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς.

Αντίδραση υπήρξε από τον Νίκο Γκισγκίνη ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η γνώμη μας σε σχέση με την αποχέτευση της Δ.Ε Λειβαθούς είναι ότι θα πρέπει

  • Nα διαμορφωθούν τρεις κεντρικοί βιολογικοί καθαρισμοί για εξυπηρετούν ολόκληρη την περιοχή
  •  Nα επιδοτηθούν τα νοικοκυριά ή ομάδα νοικοκυριών για την χρήση των λυμάτων (λίπανση και άρδευση των καλλιεργειών).
  • Να γίνει ενιαίος σχεδιασμός ώστε να μπορούν να συνδεθούν και οι υπόλοιποι βιολογικοί καθαρισμοί που υπάρχουν στην Κεφαλονιά ή αναπτύσσονται σε σχέση με μία φυτογόνα επεξεργασία και για λόγους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς με διέξοδο την θάλασσα.

Μέχρι την κατασκευή του έργου να καλύψει ο Δήμος τους κάτοικους της περιοχής με βυτιοφόρο για την μεταφορά των λυμάτων τους και η δαπάνη για την χρήση του βυτίου να εκπίπτει ισόποσα από τα Δημοτικά Τέλη.

Τέλος με την επιλογή μόνο των τριών χωριών που θα εξυπηρετήσει ο βιολογικός στην Λειβαθώ (και δεν έχει να κάνει με αντιπαράθεση για τα συγκεκριμένα χωριά) αναδεικνύεται η υποχρηματοδότηση από πλευράς κράτους για ένα βασικό έργο που είναι η αποχέτευση με σύγχρονους όρους και ασφάλεια .

Αυτό δημιούργησε και τις προϋποθέσεις να ενταχθούν στην μελέτη μόνο τα τρία χωριά και όχι και τα έντεκα χωριά της Λειβαθούς.

Πρόταση μας την οποία ψηφίζουμε είναι να ενταχθούν στην μελέτη για την αποχέτευση της Λειβαθούς και τα έντεκα χωριά.

email
Πηγή άρθρου: kefalonitikanea.gr