Έκκληση του Αντιπεριφερειάρχη για να σωθεί η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

ΑΕΝ Κεφαλλονιάς

ΑΕΝ Κεφαλλονιάς (Πηγή φωτογραφίας:kolivas.de)

Με βάση σχετική πληροφόρησή μας, διαπιστώσαμε με ιδιαίτερη ανησυχία, ότι οι προτάσεις που αφορούν στην ναυτική εκπαίδευση και επίκειται να κατατεθούν στην αρμόδια υπουργό προκειμένου να συμπεριληφθούν σε σχετικό σχέδιο νόμου, περιλαμβάνουν την κατάργηση των ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, γεγονός ιδιαίτερα θλιβερό και δει για νησιωτικές περιοχές όπως η δική μας.

Η «νησιωτικότητα» επηρεάζει – καθορίζει το μοντέλο ανάπτυξης που μπορεί να υιοθετήσουμε και αποτέλεσμά της, είναι η μειωμένη ελκυστικότητα σε εγκατάσταση ανθρώπων και επιχειρήσεων και η υστέρηση σε επιδόσεις σε ότι αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα νησιά μας είναι σε μεγάλο βαθμό αποκομμένα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα το χειμώνα η κατάσταση καθίσταται λίαν δυσχερής. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην περιοχή μας παρέχουν παλμό, ζωτικότητα, εισροή ανθρώπινου δυναμικού, οικονομική και κοινωνική τόνωση.

Είναι αυτονόητη, η συμβολή της σχολής, στην ανάταση και την ανάπτυξη της περιοχής μας τόσο ως προς το γεγονός της υποδοχής των σπουδαστών, όσο και ως θεσμός εκπαίδευσης με ιστορική παρουσία και ισχυρή διασύνδεση με την φυσιογνωμία και την ταυτότητα των νησιών μας.

Η κατάργησή της, με δεδομένη την εξαιρετικά επώδυνη πραγματικότητα, που βιώνουμε όλοι μας, θα ήταν ένα ισχυρότατο επιπλέον πλήγμα για τον τόπο μας, με καταστρεπτικά αποτελέσματα. Την εποχή που διανύουμε η στήριξη της νησιωτικής περιφέρειας είναι περισσότερο επιβεβλημένη παρά ποτέ.

Προκειμένου να ελπίζουμε για μια οικονομική ανάκαμψη και μια εν δυνάμει ανάπτυξη της, θα έπρεπε να ενισχύονται οι δομές, οι θεσμοί και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και οι πάσης φύσεως υποδομές που την χαρακτηρίζουν και ασφαλώς όχι να καταργούνται. Συγκεκριμένα αντί της καταργήσεως της Σχολής θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα αναβάθμισής της σε Σχολή Ανώτατης εκπαίδευσης Ναυτικών Σπουδών, η οποία να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο εκπαίδευσης αλλά και ανάπτυξης της περιοχής μας, σε ισχυρές βάσεις.

Εμείς ως περιφέρεια θα συνεργαστούμε με την Διοίκηση της Ακαδημίας, προκειμένου να σας καταθέσουμε μια αναλυτική και εμπεριστατωμένη πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση και θα παρέχουμε την συνδρομή και την στήριξή μας σε οτιδήποτε χρειαστεί για την ευόδωση των στόχου μας.

Προσβλέπουμε στην ευαισθησία σας και στην συναίσθηση των ευθυνών που χαρακτηρίζουν τις όποιες στοχεύσεις σας, προκειμένου να αντιμετωπίσετε το θέμα με σοβαρότητα, προσδίδοντάς του την δέουσα βαρύτητα με γνώμονα την ανάπτυξη και την ευημερία της χώρας μας και δει εκείνων των περιοχών της που αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam