Έκτακτο Δ.Σ την Τρίτη

Δημοτικό Συμβούλιο

Δημοτικό Συμβούλιο(Πηγή φωτογραφίας:kefalonianmantata.gr)

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου

Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου

28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

ΤΗΛ: 2671360162 – 163  Αργοστόλι, 19- 3 – 2012  Αριθ. Πρωτ: 10167

Προς : Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακας αποδεκτών)

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (10η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 20 Mαρτίου 2012 ημέρα Τρίτη & ώρα 18.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  •  1. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ – ΠΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4 και αρ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, στη Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».
  •  2. Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 4 και αρ. πρωτ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, στη Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών».
  •  3. Έγκριση του σχεδίου Μνημονίου / Συμφωνίας Συνεργασίας, μεταξύ του Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Μαντζαβινάτων – Βουνίου «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ» και Δήμου Κεφαλλονιάς, για το Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.
  • 4. Έγκριση υποβολής πρότασης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου Δήμου Κεφαλλονιάς»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam