Ενημέρωση από τον Δήμο Κεφαλονιάς για την πορεία τεχνικών έργων

Τεχνικά έργα

Τεχνικά έργα

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των κατοίκων του Δήμου Κεφαλονιάς για θέματα εξέλιξης εργασιών Τεχνικών Έργων ενημερώνουμε ότι :

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής της πεζογέφυρας Καραβόμυλου Σάμης από κλιμάκιο του Στρατού και παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

Παράλληλα προχωρά η Mελέτη για την κατασκευή μόνιμης γέφυρας που θα λύσει οριστικά το θέμα.

Τεχνικά έργα

Συγχρόνως το συνεργείο του Δήμου προχωρά στον καθαρισμό του παραπλήσιου ρέματος, από κλαδιά και φερτά υλικά.

Επίσης με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν και ολοκληρώνονται σύντομα οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του Γυμνασίου – Λυκείου Σάμης.

Τεχνικά έργα

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Σπυρίδων Σολωμός

email