Ενίσχυση χρηματοδότησης για επενδυτικά σχέδια για υδατοκαλλιέργειες και μεταποίηση – εμπορία

Υδατοκαλιέργειες

Υδατοκαλιέργειες (Πηγή φωτογραφίας:gnomikilkis.blogspot.com)

Από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς – Ιθάκης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης – χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, που μπορούν να ενταχθούν στα Μέτρα 2.1 «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ» και 2.3 «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007″2013.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και το σχετικό φάκελο (σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας μέχρι και τις 31-7-2012. Πλήρες αντίγραφο του σχετικού φακέλου κατατίθεται και στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας της οποίας πρόκειται να υλοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χριστόφορος Βαβάσης 2671360573) καθώς και στις ιστοσελίδες http://www.alieia.gr/index4.html και http://www.pin.gov.gr/.

email
Πηγή άρθρου: KefaloniaTodayTeam