Επιστολή του κ. Κουρή στον πρωθυπουργό για την απαξίωση της Ιθάκης

Σωτήρης Κουρής

Σωτήρης Κουρής

Γνωρίζοντας τις δεσμεύσεις σας προς τους πολίτες, την γενικότερη προσπάθειά σας, ει δυνατό να εντοπίσετε και να επουλώσετε τις πληγές του παρελθόντος, -που μας οδήγησαν σε τέλμα- αλλά και τον αγώνα που καταβάλλετε για την δημιουργία, στόχων, οράματος και αναπτυξιακού ερείσματος για την χώρα μας, κρίνουμε ως  χρέος μας, να σας ενημερώσουμε για την περίπτωση της νήσου Ιθάκης.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης, περιλαμβάνονται δυστυχώς και κάποια τα οποία θεωρούμε ότι αποκλίνουν σημαντικά, από αυτά που κρίνονται απαραίτητα και ουσιώδη, για την μείωση των κρατικών δαπανών και την εξασφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης σε βάθος χρόνου.

Αυτά περιλαμβάνουν παύσεις λειτουργίας υπηρεσιών και ΔΕΚΟ ζωτικής σημασίας για το νησί της Ιθάκης, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη μέριμνα για αντικατάστασή τους, με αντίστοιχες δομές που να καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής.

Θεωρούμε ως το πλέον σημαντικό αυτήν την στιγμή για την χώρα μας,  το να μην βρεθούμε στο μέλλον σε παρόμοια ίσως και δυσμενέστερη θέση από την σημερινή, εξαιτίας ατυχών και βεβιασμένων πρακτικών, που προσφέρουν μία πρόχειρη, σύντομη  και ουσιαστικά πλασματική ανακούφιση στα προβλήματα που μας πλήττουν.

Αναλυτικότερα, σε συνέχεια σχετικού ψηφίσματος των κατοίκων της Ιθάκης, δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στα αιτήματα των πολιτών της και την στήριξή μας σε κάθε προσπάθεια δικαίωσής τους και παρακαλούμε να εξετάσετε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το θέμα της νήσου Ιθάκης αλλά και κατ΄ αναλογία και των άλλων μικρών νησιών της πατρίδας μας.

Θεωρούμε επιβεβλημένο όλοι από κοινού, με όλα τα μέσα που διαθέτουμε και από την θέση ευθύνης μας ο καθένας, να θέσουμε φραγμό στις ενέργειες που αποσκοπούν στην υποβάθμιση, απομόνωση και ερήμωση του νησιού της Ιθάκης, που χαρακτηρίζεται από λίαν σημαντική ιστορία και πολιτισμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τις μνήμες μας και τα βιώματά μας ως Επτανήσιοι, ένα νησί που καβαλάει την ψυχή μας και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της ιόνιας φυσιογνωμίας μας.

Από την θέση μας, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι μέχρι τώρα προσπάθειές μας, αποσκοπούσαν και αποσκοπούν, στην ενίσχυση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη της νήσου, με σκοπό την διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού της και την αντιμετώπιση των φαινομένων, της νησιωτικότητας, της απομόνωσης και των δυσκολιών, που απορρέουν από το ορεινό της φυσιογνωμίας της.

Αυτό άλλωστε είναι κάτι που πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι συνάδει και με την ουσία των μέχρι τώρα κυβερνητικών στόχων. Πολλών δε, τώρα που οι εποχές είναι πλέον επώδυνες για όλους μας, οι προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση όφειλαν να ενταθούν σημαντικά, ώστε να μπορέσει ο τόπος και οι κάτοικοί του, να επιβιώσουν αξιοπρεπώς στην δυσκολία των καιρών.

Αντί αυτού, όλοι οι πνεύμονες, οι περισσότερες αναπτυξιακές βάσεις του νησιού, τείνουν να καταργηθούν αβίαστα, οδηγώντας τον τόπο σε τέλμα και τους συμπολίτες μας, σε απελπισία και αδιέξοδο. Οι πρακτικές κατάργησης ή παύσεως λειτουργίας, υπηρεσιών και ΔΕΚΟ, σε μια περιοχή βεβαρυμμένη από απόψεως χωροθέτησης, πόρων και διασύνδεσης προκαλεί με μαθηματική ακρίβεια τον βίαιο εξοστρακισμό των ανθρώπων που διαβιούν εκεί και την πλήρη ερημοποίηση της Ιθάκης.

Ως εκ τούτου παρακαλούμε θερμά να εξετάσετε, με την σύνεση, συνείδηση και την ευαισθησία που γνωρίζουμε ότι σας διακρίνει, τα αιτήματα των πολιτών της νήσου, αναθεωρώντας ανακαλώντας ή αποσύροντας, αποφάσεις και πράξεις που αποδεδειγμένα πλήττουν θανάσιμα την Ιθάκη και καταργούν την αξιοπρέπεια, την επί της ουσίας «ανθρωπιά» των κατοίκων της και κατ΄ επέκταση όλων μας, όλων των επτανήσιων, που πορευόμαστε εν τη ενώσει , με σύμπνοια, ομοψυχία κοινή πολιτική και στόχευση για την ανάπτυξη και ευδοκίμηση επί συνόλου της περιφέρειάς μας.

email