Επιστολή του Σ.Κουρή για τη λειτουργία ΚΕΠΑ στην Κεφαλλονιά

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Καταρχήν, σας ευχαριστούμε για την απάντηση σας και την ευγενική σας ενημέρωση για τα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Ασφαλώς και κατανοούμε το νεοσύστατο του θεσμού και το μεταβατικό στάδιο το οποίο διέρχεται και αναγνωρίζουμε το σχετικά σύντομο χρόνο εξυπηρέτησης των πολιτών συγκριτικά με άλλα αντίστοιχα ΚΕΠΑ της χώρα μας, γεγονός παραδεκτό και εκτιμητέο.

Ωστόσο τα θέματα τα οποία τέθηκαν στην υπ.αριθμ.54521/16364/04-10-2012 επιστολή μας, δεν συσχετίζονται μόνο με καθυστερήσεις και ολιγωρίες στις οποίες και αναφέρεστε.

Αφορούν κυρίως στην  αδυναμία πολλών πασχόντων από την Κεφαλονιά και Ιθάκη να καταβάλλουν το αντίτιμο της μετάβασης τους στην Πάτρα ή στην Ζάκυνθο και το οικονομικό ζητούμενο διανυκτέρευσης και εστίασης που τυχόν απαιτείται. Επιπρόσθετα πολλά άτομα μιας κάποιας ηλικίας, ή με κάποια αναπηρία προσωρινή ή μόνιμη, αδυνατούν να μετακινηθούν καν ή για την μετακίνησή τους απαιτείται βοηθός-συνοδός, είτε γνωστός που να προσφερθεί οικειοθελώς,- που ακόμη και στην περίπτωση αυτή, τα μεταφορικά έξοδα είναι διπλά-, είτε επαγγελματίας επ΄ αμοιβή.

Αν πάλι, επιβάλλεται πέραν της πρώτης επίσκεψης και η αυτοπρόσωπη παραλαβή εγγράφων που συνδέονται με αυτή, -τα οποία προφανώς δεν παραδίδονται αμέσως με την πρώτη επαφή καθώς υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία διεκπεραίωσης-, τότε προκύπτει Γολγοθάς για τον πάσχοντα, με πρόσθετη ταλαιπωρία και δυσθεώρητα έξοδα και  δει για τα εξαιρετικά δυσμενή, οικονομικά δεδομένα της περιόδου που διανύουμε.

Στην βάση αυτή, είναι σχετικά εύκολο να αντιληφθούμε την ουσία του όλου ζητήματος, το οποίο δεν είναι απλώς θέμα ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών όπως την δεδομένη χρονική περίοδο -μπορεί ακόμη, να διασφαλίζεται έως κάποιο βαθμό- αλλά οικονομικής επιβάρυνσης και διαδικαστικών αδυναμιών που πλήττουν τους πολίτες.

Σε περίπτωση δε, που αποφασιστεί  να εδρεύσει ΚΕ.Π.Α. στο νησί μας, προτιθέμεθα ως Φορέας να συνδράμουμε με ότι μέσα διαθέτουμε, προσφέροντας υλικοτεχνική υποδομή, αίθουσα, διοικητική υποστήριξη και γενικά οτιδήποτε δυνάμεθα, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία της εν λόγω δομής και να εξυπηρετηθούν  κατά το δυνατόν καλύτερα οι συμπολίτες μας.

Ως εκ τούτου προσβλέπουμε στην κατανόηση και την παρέμβασή σας, όπου υπάρχει η σχετική δυνατότητα.