Έργα και δράσεις Προγράμματος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Συνεδρίαση Π.Ι.Ν

Συνεδρίαση Π.Ι.Ν

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων ορίστηκε να είναι ο υπόλογος  Διαχειριστής Έργων ΣΑΕΠ 3228 & ΣΑΕΠ 3222  Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Την απόφαση έλαβε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση που γίνεται στην Κέρκυρα και το θέμα συζητήθηκε προς ημερήσιας διάταξης, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Ι.Ν. Σπυρίδωνα Σπύρου.

 

Έργα και δράσεις του Προγράμματος

 

KΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΑΕΠ ΕΠ 3228

TITΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

2012ΕΠ3228000806 23 00 Ενίσχυση και προώθηση τοπικών προϊόντων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας LOC PRO II

 

Support and promotion of local products and SMEs through ICT

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228000706 23 00 Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδουINNOVOIL

 

Implementation of an innovative protocol for the valorisation of extravirgin oil

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228001106 23 00 Δίκτυο Μαρίνων της Νότιας ΑδριατικήςNETLAM

 

Network of the Lower Adriatic Marinas

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228002106 23 00 ΟΜΙΛΟΥΣΕΣ ΧΩΡΕΣ: Ομιλίες μεταξύ Απουλίας και ΕλλάδαςTALKING LANDS

 

TALKING LANDS: talks between the lands of Apulia and Greece

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228002306 23 00 Δημιουργία ενός Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών στα Νησιά του Ιονίου και τη Νότια ΙταλίαDEMNSIISI

 

Development of an Environmental  Meteorological Stations Network on the Ionian Islands and Southern Italy

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228001606 23 00 Το Εργαστήριο των Φωνών – Κέντρο Θεατρικής Παραγωγής IIBOTTEGA II

 

La Bottega dellevoci- Centro di Produzione Teatrale II

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228002906 23 00 Μεσογειακός Τρόπος ΖωήςMEDLS

 

Mediterranean Lifestyle

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228002706 23 00 Πολιτιστικές γαστρονομικές ιδιαιτερότητες: Δημιουργία μιας κοινής ταυτότητας της γαστρονομικής πολιτιστικής κληρονομιάς  Ελλάδας-ΙταλίαςGR IT CUZINE

 

Cultural gastronomic particularities: Creation of an identity of the local gastronomic heritage in the reigon Greece- Italy

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228002406 24 00 Δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών βιοαερίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικών/βιοτεχνικών λυμάτων 

BIOGAIA

 

Development of sustainable biogas strategies for integrated agroindustrial waste management

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228000206 24 00 Δίκτυο πολλαπλών παραμέτρων για τη μελέτη και την παρακολούθηση φυσικών κινδύνων στο κανάλι του Ότραντο και το Ιόνιο Πέλαγος 

OTRIONS

 

Multi-parametric Network for the Study and Monitoring of Natural Hazards in the Otranto Channel and the Ionian Sea

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228001406 13 00 Αξιοποίηση της κοινής ταυτότητας γύρω από την πέτραV.I.S.

 

Valorisation of the common Identity around the Stone

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228001306 23 00 Χρήση βιοφαινολών από προϊόντα κατεργασίας Ευρωπαϊκής ελιάς – ελιές, παρθένο ελαιόλαδο και απόβλητα ελαιοτριβείωνBIO’OLEA

 

Utilization of biophenols from Olea Europea products –olives, virgin olive oil and olive mill waste waster 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
2012ΕΠ3228002806 33 00 Δίκτυα ενίσχυσης θεσμικής  διοικητικής δυνατότηταςICBN

 

INSTITUTIONAL CAPACITY BUILDING NETWORKS

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

 

KΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΑΕΠ ΕΠ 3222

ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

2011EΠ32220001

Υλοποίηση Δικτύου Υδροπλάνων στη λεκάνη Αδριατικής (AdriSeaplanes)

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

2011EΠ32220001

Στατιστικά δίκτυα στον τομέα τουρισμού Αδριατικών περιοχών (S.T.A.R.)

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων
email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam