Έργα και Ημέρες του Δήμαρχου Ιθάκης κ. Κασσιανού

Ιωάννης Κασσιανός

Ιωάννης Κασσιανός

ΠΡΟΣ

1.Αξ. Υπουργό Εσωτερικών  κ. Ευριπίδη  Στυλιανίδη

2.Αξ. Γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου- Δυτ. Ελλάδας- Ιονίων Νήσων κ. Εμμανουήλ  Αγγελάκα

3. Αξ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κεφαλληνίας

4. Αξ. Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο Ρακιτζή

Αξιότιμοι  Κύριοι

Σε συνέχεια της από 24-07-2012  αναφοράς μας σχετικά με τη <<δράση>> του Δημάρχου Ιθάκης ,επανερχόμαστε για να σας γνωρίσουμε νέες, προκλητικές και έκνομες συμπεριφορές του, που ταλαιπωρούν υπαλλήλους και θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα του Δήμου Ιθάκης.

Είναι πλέον γνωστό σε όλους μας, ύστερα από δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ο κ. Κασσιανός είναι χρεοφειλέτης του Δημοσίου .Συγκεκριμένα, η εταιρία του AMERICAN CARPET  φαίρεται να χρωστάει από φόρους  περίπου 9,5 εκατομμύρια  ευρώ και τα προσωπικά του χρέη ανέρχονται στο ύψος των 169.247,48 ευρώ.

Με το 7665/25-09-2012 έγγραφό της  η ΙΒ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών  προβαίνει σε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ και συγκεκριμένα στα χέρια του ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ως τρίτου για λογαριασμό του οφειλέτη κ.Κασσιανού, για το ποσόν των 169.247,48 ευρώ. Το συγκεκριμένο έγγραφο απευθύνεται στην Προϊσταμένη των Οικονομικών  Υπηρεσιών και αναφέρει ότι η δήλωση τρίτου, δηλαδή του Δήμου, πρέπει να γίνει εντός οκτώ ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.

Η  Προϊσταμένη με το 7796/02-10-2012  έγγραφό της προβαίνει στη προβλεπόμενη δήλωση, αναφέροντας την μηνιαία αντιμισθία του Δημάρχου και το τμήμα της που θα κατασχεθεί υπέρ του Δημοσίου. Όμως ο Δήμαρχος Ιθάκης έχει τη γνώμη ότι με την ιδιότητά του και την σφραγίδα του Δήμου, μπορεί να προστατεύσει τα δικά του συμφέροντα, σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και του Δημοσίου. Έτσι προβαίνει σε μια σειρά παράνομων ενεργειών:

Με το 7886/05-10-2012 έγγραφό του, υποβαθμίζει την Προϊσταμένη και την τοποθετεί τηλεφωνήτρια στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου. Με το 7885/05-10-2012 έγγραφό του καλεί την Προϊσταμένη σε ΑΠΟΛΟΓΙΑ! Με το από 04-10-2012 έγγραφό του ,δίνει εντολή στον Ταμία του Δήμου, να μην λάβει υπ’ όψη του την εντολή της ΙΒ’ Δ.Ο.Υ και να του καταβάλλει το σύνολο της αντιμισθίας του.

Με τα 7697/26-09-2012 και  7707/27-09-2012 έγγραφά του ο Δήμαρχος Ιθάκης προβαίνει σε ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ προς τη ΙΒ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών, για ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  και προκειμένου να αποφύγει τη παρακράτηση της αντιμισθίας του για  τα  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ!

Με το 8023/12-10-2012  έγγραφό του ο Δήμαρχος, δίνει εντολή στην Προϊσταμένη ,την οποία έχει ήδη υποβαθμίσει και μεταθέσει, να ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ -ΔΗΛΩΣΗ που έστειλε στη  ΙΒ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών.

Με το 8021/12-10-2012  έγγραφό του, καλεί την Προϊσταμένη σε νέα απολογία.

Επειδή, προφανώς η Προϊσταμένη αρνείται να ανακαλέσει το έγγραφο- δήλωση προς τη ΙΒ’ Δ.Ο.Υ Αθηνών, με το 8152/19-10-2012 έγγραφό του ο ίδιος ο Δήμαρχος προβαίνει σε ΑΝΑΚΛΗΣΗ του εγγράφου!

Στις  08-11-2012  ο Ταμίας του Δήμου, όπως προκύπτει από τη συμπεριφορά του Δημάρχου,  αρνείται να χορηγήσει στο Δήμαρχο το σύνολον της αντιμισθίας του . Τότε ο Δήμαρχος παίρνει το μπλοκ  των επιταγών του Δήμου, συμπληρώνει μια επιταγή με το συνολικό ποσό της αντιμισθίας του, το όνομά του ως δικαιούχου και την υπογραφή  τη δική του αντί αυτής του Ταμία του Δήμου και εισπράττει όλο το ποσόν της αντιμισθίας του!

Τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο Ιθάκης ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα ,είναι πρωτόγνωρα:

-Υπάλληλοι πιέζονται από Δήμαρχο, Αντιδημάρχους και συμβούλους του Δήμαρχου, προκειμένου αυτοί να παρανομήσουν ώστε ο Δήμαρχος να προστατεύσει το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  ΣΕ ΒΑΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ!

-Από τις 26-10-2012 και οι τρείς δημοτικοί συνδυασμοί της Αντιπολίτευσης ζητάμε με αίτησή μας, τη σύγκληση του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.2 του ν.3852/2010, προκειμένου να συζητηθεί αυτή η επικίνδυνη για τα συμφέροντα του Δήμου κατάσταση. Όμως:                                           α. Η πρώτη  συνεδρίαση του Δ.Σ ορίζεται με πρόσκληση η οποία εκδίδεται την προηγουμένη της συνεδρίασης, καθιστώντας έτσι ακυρώσιμη την όποια απόφαση θα λαμβανόταν. Έτσι με επιστολή μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ , τον καλέσαμε να τηρήσει την τυπική διαδικασία που προβλέπει  ο Κώδικας για τη σύγκληση του Δ.Σ σε τακτική συνεδρίαση.

β. Στη δεύτερη συνεδρίαση που ορίστηκε, απουσίασαν τα μέλη της συμπολίτευσης ,οπότε και δεν υπήρξε απαρτία.

γ. Ύστερα από την υποβολή του αιτήματός μας για Τρίτη φορά , η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τετάρτη 21-11-2012.

Πέρα από τις αφόρητες πιέσεις που έχουν ασκήσει Δήμαρχος ,Αντιδήμαρχοι, και σύμβουλοι σε βάρος μιας υπαλλήλου του Δήμου, επειδή αυτή ως όφειλε ,προστάτευσε τα συμφέροντα του Δήμου και του Δημοσίου, εμείς σας επισημαίνουμε τα εξής:

1.  Τα χρέη του κ. Κασσιανού προς το Δημόσιο, αφορούν την προσωπική του επαγγελματική δραστηριότητα και όχι τη δραστηριότητα του Δήμου.

2.   Η υποχρέωση του Δήμου να παρακρατήσει μέρος της αντιμισθίας του Δημάρχου, έρχεται σε αντίθεση με το ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ του κ. Κασσιανου, ο οποίος με τα έγγραφά του διεκδικεί ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ Η ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΤΟΥ. Επομένως  τα συμφέροντα του Δήμου συγκρούονται με τα  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ συμφέροντα του Δημάρχου.

3.  Σύμφωνα με τον ν.3852/2010, άρθρο 58 παρ.3, <<Σε περίπτωση που τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου, συγκρούονται με τα συμφέροντα του Δήμου, ο δήμαρχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΣΚΕΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ.Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά ΣΟΒΑΡΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ>>

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 61 ν.3852/2010 , << Ο δήμαρχος ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος>>.

Ύστερα από όσας σας αναφέραμε, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες εκείνες τις ενέργειες οι οποίες θα προστατεύσουν το δημόσιο και δημοτικό συμφέρον αλλά και την υπόσταση των υπαλλήλων που διώκονται, επειδή διαφύλαξαν τα συμφέροντα του Δήμου και του Δημοσίου.

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ,  πρώην  Δήμαρχος Ιθάκης

ΤΗΛ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ,     πρώην  Δήμαρχος Ιθάκης

ΑΘ. ΛΙΒΙΤΣΑΝΗΣ,    πρώην Έπαρχος  Ιθάκης,     επικεφαλής  δημοτικού συνδυασμού

ΧΡ. ΣΚΛΗΡΟΣ,  πρώην Πρόεδρος Δ.Σ Ιθάκης, επικεφαλής δημοτικού συνδυασμού

email