‘Εργο προστασίας και αντιστήριξης στη θέση “Λουτρό” Σάμης

Λουτρικές Εγκαταστάσεις - Σάμη

Λουτρικές Εγκαταστάσεις - Σάμη

Μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, που θα γίνει μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, θα υλοποιηθεί το έργο αντιστήριξης και προστασίας του κρηναίου οικοδομήματος στη θέση «Λουτρό» Σάμης Κεφαλονιάς».

Αυτό προτείνει ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σωτήρης Κουρής, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει το Σάββατο 26 Μαΐου, στην Κέρκυρα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 121.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η διάρκεια της σύμβασης είναι δύο έτη από την υπογραφή της και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΠΕ Κεφαλονιάς.

Το προβλεπόμενο στην Προγραμματική Σύμβαση έργο είναι πολιτιστικού χαρακτήρα και στόχος του είναι η προστασία και αντιστήριξη του κρηναίου οικοδομήματος στη θέση «Λουτρό» Σάμης, η ανάδειξη και προβολή της αξίας του με τελικό σκοπό τη διαμόρφωση ενός ακόμα αρχαιολογικού χώρου υψηλής αισθητικής, που θα ενσωματωθεί στη ζωή της σύγχρονης Σάμης με πολλαπλά οφέλη για όλη την περιοχή, όπως είναι η προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το μνημείο είναι μοναδικό στη Δυτική Ελλάδα

Το κρηναίο οικοδόμημα της Σάμης εντοπίστηκε το Μάρτιο μήνα του έτους 2005, κατά τη διάρκεια εργασιών στην περιοχή.

Πρόκειται για θολωτό οικοδόμημα δύο χώρων που φέρει ενιαία μονόρριχτη στέγη. Το οικοδόμημα αυτό βρισκόταν σε χρήση από το τέλος των ρωμαϊκών χρόνων έως και την παλαιοχριστιανική περίοδο.

Γίνεται σαφές ότι το μνημείο χρίζει επειγουσών εργασιών, ήτοι κατασκευή τοιχίου προστασίας και αντιστήριξης, προκειμένου να αποφευχθούν ζημιές από καταπτώσεις βράχων, από ολισθήσεις των πρανών, την βιολογική δράση και την παράνομη ανθρώπινη δραστηριότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η (πρώην) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς & Ιθάκης είχε υπογράψει στις 10/12/2010 την εν λόγω προγραμματική σύμβαση η οποία και έληξε τον Δεκέμβριο του 2011.

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam