Έτοιμες προς ενοικίαση οι παραλίες στην Κεφαλονιά

Ελληνικές παραλίες

Ελληνικές παραλίες

Στις 17-4-2013 έληξε η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού-παραλίας για τις όμορες του αιγιαλού επιχειρήσεις.

Οι υπηρεσίες του Δήμου  επεξεργάζονται τις αιτήσεις αυτές και εντός των επόμενων ημερών θα αποσταλούν για χωροθέτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου με τη συνεργασία της Κτηματικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκδοθείσας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θα καθοριστούν οι τιμές.

Όσον αφορά στα τμήματα αιγιαλού που θα διατεθούν με δημοπρασία επισημαίνεται ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και ήδη ο αρμόδιος μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει προβεί κατά το μεγαλύτερο μέρος στην αποτύπωση των προς δημοπράτηση τμημάτων, όπως απαιτεί  η  από 29-3-2013  με  αρ. πρωτ. Δ10Β1053970/1672ΕΞ2013   Κ.Υ.Α.

Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διάθεση  των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε πληροφορία ( κα Μαρία Πετράτου τηλ. 2671022933).

Ο εντεταλμένος για θέματα αιγιαλού-παραλίας

Δημοτικός Σύμβουλος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

email