Εξώδικη διαμαρτυρία κατά Δήμου & Αντιπεριφέρειας Κεφαλονιάς

ΠΕ Κεφαλληνίας

ΠΕ Κεφαλληνίας

Με δύο εξώδικες διαμαρτυρίες ( προς τον Δήμο και την Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς ), κάτοικοι της Σάμης και του Καραβομύλου, διαμαρτύρονται και ζητούν άμεση λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί από τον Οκτώβρη του 2011, στην γέφυρα του παραλιακού πεζόδρομου, που ενώνει την κωμόπολη της Σάμης με τον Καραβόμυλο.

Ακολουθεί η εξώδικη διαμαρτυρία που επεδώθη τις προηγούμενες μέρες στον Δήμο και την Αντιπεριφέρεια.

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΟΧΛΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣH

Κ Α Τ Α

1. Του Δήμου Κεφαλονιάς, που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα.

Όλοι εμείς τυγχάνουμε κάτοικοι, ιδιοκτήτες ακινήτων, φορείς τουριστικών και λοιπών επιχειρήσεων, τουριστικών μονάδων και καταλυμάτων, καθώς και φορείς κοινωφελών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της Δημοτικής Κοινότητας Σάμης και της Τοπικής Κοινότητας Καραβομύλου του Δήμου Κεφαλονιάς.

Όπως γνωρίζετε ήδη από τον Οκτώβριο του έτους 2011, κατόπιν έντονης βροχόπτωσης, η γέφυρα του παραλιακού πεζόδρομου Σάμης – Καραβόμυλου, που είναι κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδερμα, υπέστη σοβαρές ρηγματώσεις, με αποτέλεσμα να καταστεί ακατάλληλη προς χρήση. Η εν λόγω γέφυρα φέρει σήμερα έντονη παραμόρφωση (καμπύλωση), ρηγματώσεις και θραύσεις του σκυροδέματος, ενώ το κατάστρωμά της έχει αποκολληθεί από τις σκάλες ανόδου και καθόδου στις δύο άκρες της, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνεται ο οπλισμός του σκυροδέματος. Οι φθορές της εν λόγω γέφυρας είναι σήμερα τόσο εκτεταμένες, ώστε να μην είναι δυνατή η αποκατάσταση αυτών, γεγονός που πιστοποίησε πρόσφατα και αρμόδιος μηχανικός που διόρισαν κάτοικοι της περιοχής, ο οποίος αποφάνθηκε ότι η μόνη δυνατή λύση, που επιβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, είναι η κατεδάφιση της υπάρχουσας γέφυρας και η αντικατάστασή της από άλλη νέα.

Όπως γνωρίζεται η εν λόγω γέφυρα ενώνει τον παραλιακό πεζόδρομο της Σάμης με την παραλία του Καραβόμυλου στο ύψος των εκβολών του υπάρχοντος ρέματος, (το οποίο ρέμα σημειωτέον έχει πολύ νερό όλο το χρόνο ακόμα και το καλοκαίρι). Η γέφυρα αυτή είναι μεγάλης σπουδαιότητας για την περιοχή και την τοπική οικονομία, εφόσον αποτελεί το μοναδικό σημείο προσπέλασης του ρέματος στην παραλιακή ζώνη.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι αμέσως μετά τη γέφυρα, επί του παραλιακού μετώπου του Καραβόμυλου υπάρχει μεγάλος αριθμός αξιόλογων και νεόδμητων ξενοδοχειακών μονάδων υψηλού επιπέδου. Είναι δηλαδή η τοποθεσία όπου έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της ξενοδοχειακής υποδομής της ευρύτερης περιοχής.

Όπως γνωρίζεται ο μόνος τρόπος διεκπεραίωσης των πεζών που κατευθύνονται από τη Σάμη στον Καραβόμυλο και αντιστρόφως, είναι η διέλευση από την εν λόγω ρηγματωμένη γέφυρα. Η μόνη υφιστάμενη εναλλακτική οδός είναι η επαρχιακός οδός Σάμης – Αγίας Εφημίας, η οποία όμως προορίζεται για να εξυπηρετεί μόνο οχήματα, αφού δεν διαθέτει πεζοδρόμια ούτε τσιμεντένια ή χωμάτινα ερείσματα.

Συνεπώς οι πεζοί, μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες, Έλληνες και αλλοδαποί, διαβάτες και ποδηλάτες, υποχρεώνονται κατά τις μετακινήσεις τους να χρησιμοποιούν την εν λόγω ακατάλληλη γέφυρα. Επισημαίνεται ότι η χρήση του παραλιακού πεζόδρομου και κατ’ επέκταση της γέφυρας, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, είναι εξόχως αυξημένη, λόγω και των πολλών τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην περιοχή, με συνέπεια οι διελεύσεις πεζών να υπολογίζονται σε εκατοντάδες καθημερινά.

Είναι αυτονόητο ότι η ακαταλληλότητα της εν λόγω γέφυρας έχει δημιουργήσει μεγάλη ενόχληση και έντονη δυσχέρεια στους κάτοικους, στους επισκέπτες και στους επαγγελματίες της περιοχής μας. Ιδιαίτερα οι επαγγελματίες του τουρισμού αντιμετωπίζουν με αμηχανία τις εύλογες διαμαρτυρίες των πελατών τους – επισκεπτών του νησιού μας, οι οποίοι υποχρεώνονται μετά φόβου και ανησυχίας να διέρχονται πολλές φορές την ημέρα από τη ρηγματωμένη γέφυρα. Προσφάτως μάλιστα υπήρξαν και αποχωρήσεις τουριστών από ξενοδοχεία της περιοχής, εξαιτίας του φόβου πρόκλησης ατυχήματος κατά τη διέλευση από τη γέφυρα, με συνέπεια τη δυσφήμιση των επιχειρήσεών μας, την απώλεια εσόδων, τη διαφυγή κερδών και την πρόκληση σημαντικής περιουσιακής ζημιάς.

Επειδή, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες, οχλήσεις και εκκλήσεις μας για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης στο πρόβλημά μας και την επίσπευση της αντικατάστασης της εν λόγω ακατάλληλης γέφυρας, εσείς εξακολουθείτε να αδρανείτε και να απέχετε από οποιαδήποτε επιβεβλημένη ενέργεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Επειδή, λόγω της παράλειψής σας να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης της εν λόγω γέφυρας, υφιστάμεθα μεγάλη περιουσιακή ζημιά και βλάβη στις επιχειρήσεις μας και στις ιδιοκτησίες μας.

Επειδή από βαριά αμέλειά σας δυσφημείται η περιοχή μας και οι επιχειρήσεις μας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

– ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την ανωτέρω συμπεριφορά σας.

– Σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ, όπως μέσα σε προθεσμία τριών εβδομάδων από την επίδοση της παρούσας, προβείτε σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας για την εξεύρεση άμεσης ικανοποιητικής λύσης, (έστω προσωρινής διευθέτησης του προβλήματος, εν όψει του ότι ήδη διανύουμε την τουριστική περίοδο).

– Σε διαφορετική περίπτωση σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι προτιθέμεθα να προβούμε άμεσα σε κάθε νόμιμη δικαστική ενέργεια εναντίον σας για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας, αξιώνοντας και την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής μας ζημιάς.

Αντίκλητό μας διορίζουμε τον Αναστάσιο Καβαλλιεράτο του ……., κάτοικο Καραβόμυλου Σάμης Κεφαλληνίας, οδός ……….., αριθμός ……., τηλ.: .

Με ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (Αντιπεριφέρεια Κεφαλονιάς), που εδρεύει στο Αργοστόλι και εκπροσωπείται νόμιμα, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην έκθεση επιδόσεως.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Π α ν α γ ι ώ τ η ς Μ. Ζ η σ ι μ ά τ ο ς

Δ ι κ η γ ό ρ ο ς

Εμμαν. Μπενάκη και Ζαλόγγου 13-15

Αθήνα, T.K. 10678

τηλ.: 210 5202671, κιν.: 6973823406,

Fax: 210 5202671.

 

Πηγή άρθρου: vlahatasamis.gr