“Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αδιαφορούν για τους βανδαλισμούς στον Κατελειό”

Περιβαλλοντικό Κέντρο Κατελειού

Καταγγέλλουμε την αδιαφορία, μεγάλου μέρους των παρευρισκομένων συμβούλων στην συνεδρίαση του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς (06-08-21012), για τους βανδαλισμούς, τις κλοπές και τις καταστροφές που έγιναν δύο φορές ( 20η και 30η Ιουλίου 2012) στο Κέντρου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Κατελειού

Η καταγγελία έχει δοθεί στην δημοσιότητα και στα Αγγλικά.

We denounce the indifference of much of the attendees consultants in meeting the City Council yesterday (06-08-21012) Kefalonia, for vandalism, theft and damage done twice ( 20η και 30η Ιουλίου 2012) to the CULTURE AND ENVIRONMENT CENTER Katelios

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλληνίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλληνίας κατά την χθεσινή συνεδρίαση (06-08-2012) δεσμεύτηκε να συζητήσει το θέμα, “Η παραμονή του Συλλόγου Κατελειού στο κτήριο του πρώην δημοτικού σχολείου Κατελειού για την συνέχιση της από 15ετιας λειτουργίας του Κέντρου Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Κατελειού”, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

Ζητούμε την πραγματοποίηση αυτής της δέσμευσης και να συμπεριληφθεί, στα προ ημερησίας, για συζήτηση θέματα του αμέσως επομένου Δημοτικού Συμβουλίου.

email