Ιογενής εγκεφαλοπάθεια η αιτία των νεκρών ψαριών στον Κόλπο του Αργοστολίου

Νεκρά ψάρια

Νεκρά ψάρια

Με αφορμή τηλεφωνικές και προφορικές αναφορές στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, καθώς και δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο σχετικά με την εμφάνιση νεκρών ψαριών στον Κόλπο Αργοστολίου και την ευρύτερη περιοχή, σας ενημερώνουμε:

Από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους η θερμοκρασία της θάλασσας ήταν αυξημένη φτάνοντας μέχρι τους 28ο C, διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα για όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δεν δημιουργήθηκε στρώμα θερμοκλινούς έτσι ώστε να γίνει διαχωρισμός ζεστού επιφανειακού νερού και κρύου κάτω από αυτό το στρώμα το οποίο προστατεύει τα άγρια ψάρια. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου ήταν η παρατεταμένη αυξημένη θερμοκρασία να λειτουργήσει ως προδιαθετικός παράγοντας  για την προσβολή των ψαριών από ασθένειες που προκαλούνται από διάφορους ιούς και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς .

Το αίτιο για τα νεκρά ψάρια στον Κόλπο Αργοστολίου και την ευρύτερη περιοχή, είναι η ιογενής εγκεφαλοπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια ή ιογενής νευρική νέκρωση, νόσος των ψαριών με παγκόσμια εξάπλωση. Στην Ελλάδα και γενικότερα στη Μεσόγειο θάλασσα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και προσβάλλει άγριους και εκτρεφόμενους ιχθυοπληθυσμούς.  Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στις περιοχές Πόρο, Μέθανα, Μαλλιακό Κόλπο, Πρέβεζα κ.λπ. Η πιο πρόσφατη αναφορά για την εμφάνιση του ιού είναι για την περιοχή της Λευκάδας το φθινόπωρο του 2011, όπου οι αρμόδιες Υπηρεσίες έστειλαν δείγματα σε εγκεκριμένο εργαστήριο και ταυτοποιήθηκε η νόσος.  Σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία προσβάλλονται από την νόσο 28 τουλάχιστον είδη ψαριών, κάτι το οποίο οφείλεται στην βιολογία τους, τις διατροφικές τους συνήθειες και τα ενδιαιτήματά τους. Τα είδη αυτά ανήκουν σε 10 οικογένειες και κυρίως ψάρια της οικογένειας   Serranidae (λαβράκια, ροφοί, στήρες και σφυρίδες).

Η νόσος, σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, δεν περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικής δήλωσης νοσήματα ψαριών, αποτελεί αποκλειστικά ζωονόσο και δεν υπάρχει κίνδυνος της δημόσιας υγείας αφού δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής καλεί τους αλιείς να αναφέρουν περιπτώσεις νεκρών ψαριών και εάν είναι δυνατόν να διατηρούν δείγματα μη αλλοιωμένων ψαριών και να μας τα αποστέλλουν. Είμαστε στη διάθεση όλων των ενδιαφερομένων (Υπεύθυνος Επικοινωνίας:  Σπίνος Ε. 2671023247/22793) .

email