Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για έργα οδοποιίας στην Κεφαλλονιά

Έργα οδοποιίας

Έργα οδοποιίας

Ο  Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου: «Βελτίωση Εθνικής Οδού 40 Παλικής», προϋπολογισμού 191.926,27 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, που αφορούν στα έργα Οδοποιίας της Περιφερειακής Ενότητας  Κεφαλονιάς.

Ανάδοχος του έργου είναι ο κ. Λάμπρος Σπυράτος, ο οποίος έχει αναλάβει να εκτελέσει το έργο σε 150 (από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης) ημέρες.

Eπίσης  ο  Περιφερειάρχης υπέγραψε εργολαβικό συμφωνητικό με την κ. Τερψιχόρη Γονή, για την εκτέλεση εργασιών τοπικών βελτιώσεων στις υπ’ αριθμ. 25 και 38 επαρχιακές οδούς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε 74.066,59 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε 180 ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team