Υποτροφίες από το Κοργιαλένειο ίδρυμα

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη

Κοργιαλένειος Βιβλιοθήκη.(Πηγή φώτο:kefalonianmantata.gr)

Το Κοργιαλένειον Διοικητικόν Συμβούλιον ως διοικούν το Ιδρυμα Υποτροφιών Καλλινίκης Δενδρινού-Αντωνακάκη για την χορήγησιν υποτροφιών, σύμφωνα με την σχετικήν προκήρυξιν μετά την 75/10-5-2011 απόφαση του Κ.Δ.Σ. και την 77/12-7-2011 απόφαση του Κ.Δ.Σ.

Για επιλογή των υποτρόφων, εχορήγησε εντός του Ιανουαρίου 2012 την πρώτη δόση των υποτροφιών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα που έχουν εγκριθεί στην προκήρυξη και οι οποίες είναι οι εξής:

Δύο υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών  ποσού 1.500 ευρώ
Δύο υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών ποσού 3.000 ευρώ
Τέσσαρες υποτροφίες αποκτήσεως διδακτορικού τίτλου ποσού 5.000 ευρώ

Η προκήρυξη για χορήγηση νέων υποτροφιών θα γίνει εντός των προσεχών ημερών.

Για το Κοργιαλένειο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

+Ο Κεφαλληνίας Σπυρίδων

Πηγή άρθρου: kefaloniaTodayTeam