Υποβολή προτάσεων για το πρόγραμμα “Βιολογική Κτηνοτροφία”

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών  Κεφαλληνίας  & Ιθάκης

ΕΑΣΚΙ(Πηγή φωτογραφίας:mykefalonia.gr)

Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες) που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλονιάς και Ιθάκης ανακοινώθηκε ότι έως τα τέλη Μαρτίου έχουν προθεσμία όσοι Κεφαλλονίτες και Θιακοί παραγωγοί ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για να τύχουν ενίσχυσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη εν λόγω δράση μπορούν να ενταχθούν αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής καθώς και βοοειδή.

Συνολικά, οι πιστώσεις ανέρχονται σε 20 εκατ. ευρώ και αφορούν δημόσια δαπάνη.

Οι ενισχύσεις δίνονται ώστε να καλυφθεί μέρος της απώλειας εισοδήματος και του πρόσθετου κόστους που συνεπάγεται η συμμετοχή των παραγωγών στην «Βιολογική Κτηνοτροφία».

Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες αγρότες (κατά κύριο επάγγελμα αγρότες) που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Όσοι είναι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης πρέπει για μεν τα φυσικά πρόσωπα να λαμβάνουν από την απασχόληση τους σε αγροτική δραστηριότητα το 25% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος, για δε τα νομικά πρόσωπα απαιτείται τουλάχιστον το 50% του ετήσιου εισοδήματος.

Τα προς ένταξη αγροτεμάχια και τα ζώα πρέπει να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2011. Υποχρεωτική είναι η σήμανση των ζώων σύμφωνα με την νομοθεσία και η εξασφάλιση βοσκότοπου σε τέτοια απόσταση ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των ζώων για όλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων – βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,05 εκτάρια.

Επισημαίνεται ότι, το πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία» στοχεύει στην προστασία των φυσικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αειφόρο διαχείριση των βοσκοτόπων, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων και στην προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την κοινωνική της ευαισθησία σε ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, στηρίζει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό επαγγελματία αγρότη – παραγωγό που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βιολογική Κτηνοτροφία» και αναλαμβάνει την προετοιμασία προς υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του, διασφαλίζοντας την πιστότητα των αιτούμενων στοιχείων καθώς και τα προσωπικά δεδομένα.

Όσοι ασχολούνται και όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην «Βιολογική Κτηνοτροφία» μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στην Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνούν με το γραφείο Κοινοτικών Επιδοτήσεων στο τηλ. 26710 – 22927.

Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Κεφαλληνίας  & Ιθάκης

Ανδρέας  Π.  Καλαφάτης

Πρόεδρος   Δ.Σ.