Καλούνται για ΚΤΕΟ όλα τα δίκυκλα της Π.Ε Κεφ/νίας-Ιθάκης

KTEO για μοτοσυκλέτες

KTEO για μοτοσυκλέτες

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως κυβισμού στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η Π Ε Κεφαλληνίας & ΠΕ Ιθάκης (πρώην Νομός Κεφαλληνίας) όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 31-12-1991 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

Από 22-05-2012 έως 30-06-2012

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01–01–1992 ΕΩΣ 31-12-1996 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

Από 01-07-2012 έως 15-07-2012

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01–01–1997 ΕΩΣ 31-12-1999 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

Από 16-07-2012 έως 15-08-2012

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01-01-2000 ΕΩΣ 31-12-2001 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

Από 17-08-2012 έως 17-09-2012

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01-01-2002 ΕΩΣ 31-12-2005 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

Από 18-09-2012 έως 03-11-2012

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1ης ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 01-01-2006 ΕΩΣ 27-01-2008 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ Η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ)

Από 04-11-2012 έως 31-12-2012

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

Από 01/07/2012 έως 30/09/2012

 

Χρήσιμες πληροφορίες:

  1. Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες που εισάγονται ως μεταχειρισμένες υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου πριν την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας τους.
  2. Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες έχουν ταξινομηθεί από 01-06-2008 και μετά ως καινούργιες υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους. Ο Τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα από τρείς (3) εβδομάδες πριν έως μία εβδομάδα μετά την ημερομηνία συμπλήρωσης της τετραετίας.
  3. Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες που μεταβιβάζονται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας και η έδρα ή διεύθυνση κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης θα ελέγχονται εντός (3) μηνών από την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας τους με εξαίρεση:
    • Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες δεν έχουν συμπληρώσει τετραετία από την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας που θα ελέγχονται με την συμπλήρωση της τετραετίας.
    • Όσες δίκυκλες μοτοσικλέτες είχαν ήδη προσκληθεί για τεχνικό έλεγχο στην Περιφερειακή Ενότητα της προηγούμενης έδρας τους και σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας ταξινόμησης τους στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμες.
  4. Οι εκπαιδευτικές μοτοσικλέτες υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
  5. Δίκυκλες μοτοσικλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην ΠΕ Κεφαλληνίας & ΠΕ Ιθάκης, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία ανήκουν.

Ο αρχικός ή περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα εξουσιοδοτημένα Ι ΚΤΕΟ.

 

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaTodayTeam