Κατ’ εξαίρεση λειτουργία καταστημάτων τη Κυριακή 29.12.2013

Παραμονή Χριστουγέννων (Λιθόστρωτο)

Παραμονή Χριστουγέννων (Λιθόστρωτο)

Σε απάντηση του από 19.12.2013 αιτήματος σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

1) Πριν την έκδοση της υπ. αριθμ. 59470/17872 /8.11.2013 απόφαση μας για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, ζητήσαμε τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων (εργοδοτικών, εργατουπαλληλικών, εμπορικών επιμελητηρίων)

2) Με την από 8.10.2013 έγγραφη πρόταση του συλλόγου σας όσο και στη σχετική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό,  μας προτείνατε τα μαγαζιά να μην ανοίγουν καμία Κυριακή κατά τη χειμερινή περίοδο.

3) Σύμφωνα με τις δυνατότητες που δίνει ο Ν. 4177/2013 αποφασίστηκε για τη Κεφαλονιά και την Ιθάκη τα μαγαζιά να λειτουργούν προαιρετικά τις επτά Κυριακές που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του άρθρου 16 καθώς και τη θερινή τουριστική περίοδο από 1 Απριλίου έως  30 Οκτώβριου.

4)  Στο άρθρο 2 του ανωτέρω αναφερομένου Νόμου ορίζεται ότι η απόφαση αναθεωρείται ετησίως με απόφαση που εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2015.

Ως εκ τούτου ο Νόμος δεν μας δίνει περιθώρια τροποποιήσεων  στην ισχύουσα απόφαση. Σε επόμενη αναθεώρηση της απόφασής εφ΄ όσον κριθεί αναγκαίο θα πρέπει να προταθεί επιπλέον και η Κυριακή πριν τη Πρωτοχρονιά.

Με εκτίμηση,

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε ΚΕΦ/ΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

email