Άγιε μου Θωμά του Δεκέμβρη

Η παραλία του Αγίου Θωμά στον Καραβάδο Δεκέμβρη μήνα.

Φωτογραφίες Ελένη Λουκάτου

Η παραλία του Αγίου Θωμά

Η παραλία του Αγίου Θωμά

Η παραλία του Αγίου Θωμά

Η παραλία του Αγίου Θωμά

Η παραλία του Αγίου Θωμά

Η παραλία του Αγίου Θωμά

Η παραλία του Αγίου Θωμά